Aktualno

Aktualno2018-10-07T21:47:12+01:00

Strokovne delavce in strokovne delavke v VIZ vabimo k izpolnjevanju vprašalnika o kompetencah in stališčih do inkluzivnega poučevanja ter krepitev vrednot medkulturnosti

Aktualno, Novice|

Spoštovani, petletni projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« se zaključuje. Osnovni namen aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta, je bil izboljšati strokovno usposobljenost vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem ter krepiti vrednote medkulturnosti in [...]

Timsko delo strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok priseljencev

Aktualno, Novice, reportaže, Reportaže ZA medkulturno sobivanje|

Na osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica se zavedajo, kako pomembno je, da se otroci v šoli počutijo dobrodošlo, sprejeto in varno in da zagotovijo, da je vključevanje otrok priseljencev celostno. S tem namenom so oblikovali strokovno skupino, ki koordinira, načrtuje in spremljajo delo z učenci priseljenci na področju učenja [...]

Medkulturni mediatorji predstavljajo most med kulturami. Potrebujemo jih.

Novice|

18. maja 2021 smo uspešno izvedli posvet z naslovom Vloga medkulturnih mediatorjev pri vključevanju otrok priseljencev in njihovih družin. Na njem so se udeleženci seznanili z vlogo, nalogami, pomenom in položajem medkulturnih mediatorjev v Sloveniji. Medkulturni mediatorji predstavljajo most med slovensko kulturo in kulturo države, izvora priseljencev. [...]