Spoštovani,

petletni projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« se zaključuje. Osnovni namen aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta, je bil izboljšati strokovno usposobljenost vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem ter krepiti vrednote medkulturnosti in gradnjo podpornih, večkulturnih okolij.

V okviru evalvacijskih aktivnosti projekta smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo ob koncu projekta preveriti samozaznano kompetentnost in stališča do inkluzivnega poučevanja ter krepitev vrednot medkulturnosti pri strokovnih delavkah in strokovnih delavcih v VIZ.

K izpolnjevanju vprašalnika vabimo strokovne delavce in strokovne delavke v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah.

Hvaležni bomo, če boste povabilo k izpolnjevanju vprašalnika posredovali tudi kolegom in kolegicam, zaposlenim v VIZ.

Vprašalnik je anonimen; podatki bodo analizirani skupinsko in uporabljeni le za namen evalvacije. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 minut. Morda ste ga izpolnili že v letu 2018. Kljub temu vas prosimo, da ponovno odgovorite nanj.

Vprašalnik je dostopen na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/343925 Povezava bo aktivna od 31. maja do 15. junija 2021.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na administrativno koordinatorko projekta mag. Matejo Štirn iz ISA instituta (mateja.stirn@isainstitut.si).

Za vašo pripravljenost na sodelovanje in posredovanje vabila k izpolnjevanju vprašalnika se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.