14. 5. smo izvedli 4. modul usposabljanja Krepimo družine, na katerem smo se pogovarjali o pomenu znanja o starševstvu in razvoju otrok.

Znanje o starševstvu pomeni, da starši razumejo svojo vlogo v življenju otrok in razvijajo tehnike in strategije za ustrezen odziv na vedenje otrok ter oblikovanje pozitivnega odnosa z njimi. Starši, ki imajo temeljno znanje o razvoju otrok, imajo do njih realnejša pričakovanja, saj poznajo razvojne mejnike (npr. pri kateri starosti lahko pričakujejo, da bo otrok spregovoril prvo besedo, shodil, pri kateri starosti mu ne bo potrebno več nositi plenic …).

Starši imajo za nasvete in podporo pri vzgoji otrok na voljo različne vire (npr. knjige, splet in družbena omrežja, razširjeno družino, izkušnje drugih staršev, prijateljev …).

Pomemben vir za krepitev znanja o starševstvu in razvoju otrok so zaposleni v vrtcu (National Alliance of Children’s Trust & Prevention Funds, 2018) tako, da:

  • so model za razvojno primerne interakcije z otroki,
  • staršem priskrbijo različna gradiva (zloženke, plakate, knjige, naslove uporabnih spletnih strani) in informacije o starševstvu ter razvoju otrok ter jim omogočajo, da se povežejo med seboj in izmenjujejo izkušnje,
  • spodbujajo raziskovanje glede problemov, skrbi, izzivov starševstva,
  • nudijo priložnost za razvoj novih starševskih strategij,
  • izzive, probleme starševstva obravnavajo z vidika moči (izhajajo iz tega, kaj starši delajo dobro).

Pat Stanislaski je z nami delila 3 ključna sporočila za zaposlene v vrtcu in za starše:

1.Opazujte otroke in bodite pozorni na mejnike, ki so jih že dosegli. Pri tem se osredotočite na to, kaj otrok že zmore in ne na to, česa še ne zmore.

  • Spremljajte otrokov razvoj na različnih področjih razvoja (telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem).
  • V kolikor opazite, da otrok na določenem področju ne dosega razvojnih mejnikov, pričakovanih za njegovo starost, je pomembno, da strokovnimi delavci v vrtcu v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi delavci in s starši raziščete morebitne težave v razvoju in predlagate aktivnosti za krepitev spretnosti na tem razvojnem področju v domačem okolju in v vrtcu.

          Tukaj je nekaj uporabnih virov o starševstvu in razvoju otrok. Več ko veste, bolje lahko delate 😊.

2. Ne obstaja samo en način, kako biti dobri starši.

Načinov starševstva je ogromno. Pojmovanje starševstva se seveda razlikuje tudi med kulturami. Najbolj pomembno je, da se otroci počutijo varno, da so ljubljeni in da imajo pogoje za uspešen razvoj.  Že v uvodnem pogovoru ob vpisu v vrtec lahko zaposleni s starši začnete pogovor o načinih vzgoje, navadah, rutinah (npr. o prehranjevalnih navadah, ali doma otrok počiva po kosilu, kaj otroku pomaga, da zaspi, da se umiri, da sledi navodilom …) in tako spoznate njihov pristop k starševstvu.

3. Ni se potrebno truditi, da bi bili popolni starši (popolnost je nemogoče doseči), ampak da bi bili DOVOLJ DOBRI.

Vsem udeleženim se zahvaljujemo za njihove misli, aktivno sodelovanje in deljenje izkušenj ter se že veselimo 5. modula usposabljanja.

Usposabljanje smo pripravili v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir

National Alliance of Children’s Trust & Prevention Funds (2018). Knowledge of Parenting and Child Development. https://ctfalliance.sharefile.com/share/view/sacddb8e3a1f4ba08