Na osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica se zavedajo, kako pomembno je, da se otroci v šoli počutijo dobrodošlo, sprejeto in varno in da zagotovijo, da je vključevanje otrok priseljencev celostno.

S tem namenom so oblikovali strokovno skupino, ki koordinira, načrtuje in spremljajo delo z učenci priseljenci na področju učenja jezika, socialnega vključevanja, prilagajanja poučevanja, ocenjevanja znanja in preverjanja napredka. V skupini sodelujejo ravnatelj, multiplikatorka, svetovalna delavka in štiri učiteljice z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z otroki priseljenci.

Vsakega otroka priseljenca obravnavajo individualno. Prvi dan na novi šoli se otrok priseljenec sreča s pedagoginjo, ki mu predstavi razredničarko, ta pa nato v razredu organizira različne socialne igre, da bi se lažje povezal in spoznal z novimi sošolci. Predstavi mu tudi šolske prostore, razloži pomene oznak na vratih in predstavi urnik.

Ob vstopu v novo šolo se za otroke priseljence začne tudi učenje novega jezika – slovenščine. Na šoli se zavedajo, da so prav vsi učitelji tudi učitelji slovenščine. Pri začetnem učenju slovenskega jezika uporabljajo različna slikovna gradiva, zgodbe, družabne igre. Otroci se najprej naučijo osnovnih pojmov iz njihovega življenja, nato pa se njihovo znanje nadgrajuje.

Pomembno se jim zdi, da otroci priseljenci negujejo in nadgrajujejo tudi znanje maternega jezika ter svoj materni jezik in kulturo predstavijo tudi ostalim. Priložnost za to so npr. šolske prireditve.

Otroci priseljenci se ob vključitvi v novo okolje in novo šolo soočajo z velikim številom sprememb. Pomembno je, da imajo v šoli vsaj eno odraslo osebo, za katero verjamejo, da jim bo pomagala pri reševanju različnih težav pri vključevanju v novo okolje (povezanih s šolo in z učenjem in takšnih, bolj osebnih, npr. kako sklepati nova prijateljstva). Učitelj, ki ima to vlogo, postane učitelj zaupnik.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

 

 

 

Reportažo smo pripravili v sodelovanju s spletnim časopisom Časoris. Nastala je v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.