Vabimo vas, da se nam pridružite na zaključni konferenci »Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih«.

Konferenca bo potekala 10. junija v spletni izvedbi in v živo, v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu, 11. junija pa le v spletni izvedbi.

Petletni projekt Izzivi medkulturnega sobivanja je v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so bili vključeni v projekt in širše, sistematično in načrtno uvajal, razvijal ter preizkušal različne aktivnosti dela z otroki priseljenci, njihovimi starši in vrstniki. Povezoval in sodeloval je s širšo lokalno skupnostjo.

Ob različnih projektnih aktivnostih, nastajajočih strokovnih gradivih za krepitev vrednot multikulturnosti, so se gradila in krepila podporna, večkulturna okolja, ki so ob strokovnem znanju ter kompetencah strokovnih delavcev v vrtcih in šolah prispevala k uspešnemu ter aktivnemu vključevanju otrok, njihovih staršev in drugih.

Na zaključni konferenci bodo aktualne teme predstavljene v plenarnih predstavitvah strokovnjakov z različnih področij dela.

Na delavnicah, ki bodo naslavljale vsebine za vrtec, osnovno in srednjo šolo, bodo aktivnosti naravnane tudi k izmenjavi mnenj in izkušenj udeležencev.

V četrtkovi okrogli mizi se bo govorilo o tem, kako se v vzgojno-izobraževalnih zavodih odzvati ob pojavih nestrpnosti v naši družbi.

Na okrogli mizi ob zaključku konference bodo soočena razmišljanja različnih strokovnjakov o dosedanjih praksah in tudi izzivih ter priložnostih za delo na tem področju v prihodnje.

Konferenca je namenjena strokovnim delavcem in strokovnim delavkam iz vrtcev, osnovnih ter srednjih šol in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, strokovnjakom in strokovnjakinjam, ki delajo na področju migracij, vključevanja priseljencev, raziskovalcem in raziskovalkam, odločevalcem in odločevalkam, predstavnikom in predstavnicam lokalnih skupnosti ter vsem drugim zainteresiranim posameznikom in posameznicam.

Želimo, da je zaključni dogodek projekta skupno srečanje in priložnost za vse, ki se z vključevanjem otrok priseljencev in njihovih družin srečujejo na različnih področjih dela ter želijo prispevati k strpni in medkulturni družbi.

Konferenca bo 10. junija 2021 potekala v živo v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu, hkrati pa bo prenos potekal tudi prek Zoom platforme. 

11. junija 2021 bo konferenca potekala izključno prek platforme Zoom.

Zoom povezavi bomo vsem prijavljenim posredovali prek e-pošte.

PROGRAM 10. junij 2021
9.00 ‒ 9.30 Sprejem udeležencev in udeleženk
9.30 ‒ 9.40 Otvoritev konference

Saša Banjanac Lubej

9.40 ‒ 10.00 Pozdravni nagovor

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta, Osnovna šola Koper
dr. Miha Lovšin, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

10.00 ‒ 10.40 Podporna šolska klima: zakaj in kako?

dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

10.40 ‒ 10.45 Kratek odmor
10.45 ‒ 11.30 Kam lahko vodi porast nestrpnosti in rasizma ter kakšna je pri tem (lahko) vloga VIZ

dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. sociologije, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

11.30 ‒ 11.45 Odmor
11.45 ‒ 12.00 Vključevanje v novo okolje – perspektiva otrok in staršev
12.00 ‒ 12.45 Projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« – pot, ki smo jo prehodili in rezultati, ki smo jih dosegli

Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper
Janez Kobe, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
Iva Pučnik Ozimič, Srednja šola Slovenska Bistrica
Manja Vozel, Vrtec Trbovlje
Sanja Antolič, Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Pogovor bo povezovala Saša Banjanac Lubej.

12.45 ‒ 13.30 Odmor
13.30 ‒ 14.10 Vsi, ki izvajamo učni proces, razvijamo sporazumevalno zmožnost

dr. Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

14.10 ‒ 14.15 Kratek odmor
14.15 – 15.45 Okrogla miza Ali se soočamo s porastom nestrpnosti, nacionalizma in rasizma v družbi in kakšno vlogo imajo pri tem VIZ?

dr. Mateja Sedmak, Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Samo Novak, Zagovornik načela enakosti
dr. Anica Mikuš Kos, Slovenska filantropija
Marjan Gorup, Osnovna šola Prežihovega Voranca
Sladjana Jović Mićković, Osnovna šola Livada
Goran Vojnović, režiser, pisatelj in kolumnist

Okroglo mizo bo povezovala dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Sklepne misli ob zaključku prvega dneva konference

Program bo povezovala Saša Banjanac Lubej.

PROGRAM 11. junij 2021
8.30 ‒ 9.00 Sprejem udeležencev in udeleženk
9.00 – 9.15 Dobro jutro

Selma Skenderović, “uršljanka leta 2020” v pogovoru z Gašperjem Ogorelcem

9.15 – 9.55 Pomen kulturnih kompetenc strokovnih delavcev na vseh ravneh izobraževanja

dr. Mateja Sedmak, Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

9.55 ‒ 10.00 Kratek odmor
10.00 – 10.30 Vključevanje in delo z otroki/učenci/dijaki priseljenci – predlog izhodišč in modelov koncepta

dr. Katica Pevec Semec, Zavod RS za šolstvo

10.30 ‒ 10.45 Odmor
10.45 ‒ 12.00 Prispevki v manjših skupinah
1. Vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin v predšolskem obdobju

dr. Katica Pevec Semec, Zavod RS za šolstvo
dr. Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
Majda Fajdiga, VVZ Kekec Grosuplje
Breda Krajnc, Vrtec Trbovlje

2. Vključevanje otrok priseljencev v osnovni šoli

Zdenka Mahnič in Staša Sabatucci, Osnovna šola Grm Novo mesto
Kaja Hercog, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

3. Vključevanje otrok priseljencev v srednji šoli

Monika Lotrič, Srednja šola Jesenice
Ana Jurkovič, Srednja tehnična šola Koper
Natalija Kaučič, 2. osnovna šola Slovenska Bistrica

4. Glasbena in likovna umetnost ter igra za uspešno socialno vključevanje otrok priseljencev 

Sladjana Jović Mićković, Osnovna šola Livada
dr. Katarina Habe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
Arkan Al Navas, krajinski arhitekt in slikar 

5. Spodbujanje socialne vključenosti in občutka pripadanja v vrtcu in šoli

mag. Mateja Štirn, ISA institut
Klavdija Kresnik, VVZ Kekec Grosuplje
Nika Rudež, Osnovna šola Koper

6. Kako do varnega in spodbudnega učnega okolja? Predstavitev modela za vpeljevanje na ravni šole

dr. Brigita Rupar, Zavod RS za šolstvo
Nada Duler, Druga osnovna šola Slovenj Gradec

7. Medijska pismenost kot orodje za preprečevanje nestrpnosti

dr. Sonja Merljak Zdovc, Zavod Časoris

12.00 ‒ 12.30 Odmor
12.30 – 13.00 Kaj nam sporočajo spoznanja ob vključevanju otrok priseljencev v vrtce in šole – na kaj se bomo osredotočali v prihodnje? 

dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

13.00 ‒ 13.05 Kratek odmor
13.05 – 14.35 Okrogla miza Vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin – kje smo in kam gremo?

mag. Blanka Kovačec, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica
dr. Stanka Lunder Verlič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Anton Baloh, Osnovna šola Koper
Arbnore Avdylaj, Veleposlaništvo Republike Kosovo
mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija
Goran Popović, Osnovna šola Livada 

Okroglo mizo bo povezoval Igor E. Bergant.

14.35 – 14.45 Sklepne misli ob zaključku konference

Program bo povezovala dr. Sonja Merljak Zdovc.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prosimo vas, da nam svojo prijavo za udeležbo na dogodku pošljete preko spletne prijavnice, najpozneje do 1. 6. 2021.

Kontakt za dodatne informacije glede konference: info@isainstitut.si

Prijazno vas vabimo, da na našem dogodku in tudi po njem upoštevate ta kratek vodnik in tudi tako prispevate za kakovostno medkulturno sobivanje:

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.