Vabimo vas, da si rezervirate datum in se nam v juniju pridružite na zaključni konferenci »V sodelovanju ZA medkulturno sobivanje«, ki bo potekala preko spleta.

V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vključujejo otroci, mladostnice in mladostniki z različnim kulturnim in jezikovnim ozadjem. Da bi bilo njihovo vključevanje uspešno in bi se lahko povezali, bili uspešni ter aktivno prispevali v družbi, je ključno graditi in krepiti podporna večkulturna okolja in kompetence zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih in širše. V okviru 5-letnega projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki se zaključuje s tem šolskim letom, smo zasledovali prav ta dva ključna cilja. Naše izhodišče je bilo, da je medkulturnost načelo nadaljnjega razvoja vrtca in šole. Že od vrtca naprej je potrebno vzgajati za medkulturnost in življenje v večkulturnih okoljih.

Na konferenci, ki bo sklepno dejanje projekta, bomo predstavili nekatere prakse vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin, ki smo jih razvijali in preizkušali v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja. Spregovorili bomo tudi o izzivih in priložnostih za delo na tem področju v prihodnje.

Konferenca bo priložnost

za pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj in dobrih praks, aktivno sodelovanje ter soustvarjanje medkulturne družbe, ki si prizadeva za odprta in podporna multikulturna okolja.

Ključne teme

  • Izhodišča koncepta vključevanja in dela z otroki, učenci in dijaki priseljenci
  • Slovenski jezik poučujemo vsi, ki izvajamo učni proces
  • Razvijanje kulturnih kompetenc pri strokovnih delavcih na vseh ravneh izobraževanja
  • Podporna šolska klima kot eden ključnih dejavnikov za občutek pripadanja otrok in zaposlenih
  • Vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov pri soočanju z nestrpnostjo, rasizmom in nacionalizmom
  • Vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin – kje smo in kam gremo?

Program konference bo na voljo v prvi polovici meseca maja 2021.

Predavatelji in predavateljice

Omenjene vsebine bodo predstavili strokovnjaki in strokovnjakinje s specialističnimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami s  področja migracij, krepitve multikulturnih kompetenc, vključevanja priseljencev.

Plenarne predavateljice in predavatelj

dr. Mateja Sedmak, Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper  

dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

dr. Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 

dr. Željko Čurić, OK Consulting

Vabimo

Strokovne delavce in strokovne delavke iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, strokovnjake in strokovnjakinje, ki delajo na področju migracij, vključevanja priseljencev, raziskovalce in raziskovalke, odločevalce in odločevalke, predstavnike in predstavnice lokalnih skupnosti in vse druge zainteresirane posameznike in posameznice.

Prijave in dodatne informacije

Prijave za udeležbo na konferenci bomo začeli sprejemati 14. maja 2021.
Udeležba bo brezplačna.

Kontakt za dodatne informacije glede konference: info@isainstitut.si

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.