Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider3.jpg
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider2.jpg
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider1.jpg

Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Delovno srečanje multiplikatorjev, 22. in 23. junij 2017
22. in 23. junija 2017 je v Ankaranu potekalo delovno srečanje multiplikatorjev in mulitplikatork za izvajanje programa “Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja”. Srečanje je bilo namenjeno timskim pripravam na izvedbo intenzivnega tečaja začetnega učenja slovenščine, ki bo na konzorcijskih šolah v projektu izveden v prihodnjem šolskem letu. Svoje znanje in izkušnje s poučevanjem slovenščine kot...
Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”) Projekt “Le z drugimi smo” Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole   Evropska mreža SIRIUS – politike izobraževanja priseljencev, koristna gradiva za šole in strokovne delavce   Društvo Humanitas Gradiva Društva Humanitas   Portal za...
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Projekt »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.   V okviru projekta izvajajo pet samostojnih 16-urnih seminarjev: 1 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje 2 Ničelna toleranca do nasilja 3 Spoštljiva komunikacija in...
Usposabljanja V prihajajočem letu organiziramo nekaj usposabljanj za uporabo različnih pedagoških metod in pristopov. Multiplikatorji SIMS in člani strokovnih timov na konzorcijskih šolah imajo prednost, k prijavi pa vabljeni tudi ostali! Več na spodnjih povezavah: Usposabljanje za usvojitev veščin krizne pedagogike, 26. oktober 2017 Usposabljanje iz cirkuške pedagogike, 1. in 2. februar 2018 Usposabljanje za...