Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Pobuda "Moj košček za mir" se predstavi ...
V mesecu septembru so dela otrok, ki so v letu 2016 sodelovali v pobudi “Moj košček za mir”, razstavljena v avli Osnovne šole Koper. Več o pobudi na www.mypieceforpeace.com.
Posvet »Izzivi medkulturnega sobivanja« 19. 9. 2016 Osnovna šola Koper, Koper
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Osnovna šola Koper Osnovna šola Maksa Durjave Maribor Srednja šola Slovenska Bistrica Druga osnovna šola Slovenj Gradec Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj III. osnovna šola Celje Osnovna Šola Tončke Čeč Trbovlje Osnovna šola Leskovec pri Krškem Osnovna šola Grm, Novo mesto Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Osnovna šola Trzin Osnovna šola Livada Srednja šola Jesenice...
Iniciativa “My piece for peace”/”Moj košček za mir” – www.mypieceforpeace.com