Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Vabilo na 4. modul: »Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito, osnove psihosocialne podpore in pomoči«
Vabimo vas na 4. modul profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in članov strokovnih timov programa SIMS šol v konzorciju, ki bo potekal 12. 4. 2017 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16 v Ljubljani, v sejni sobi P 23-24. Na usposabljanju bodo predstavljene vsebine na temo vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in...
Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”) www.mypieceforpeace.com   Projekt “Le z drugimi smo” https://lezdrugimismo.si/sl   European Centre for Modern Languages of the Council of Europe http://www.ecml.at/ ; http://maledive.ecml.at/ ; http://eplc.ecml.at/ ; http://pluriliteracies.ecml.at/en-us/ ; http://parents.ecml.at/ ; http://modelsofexcellence.eleducation.org/   Brezplačno učenje jezikov na spletu http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm   Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji www.infotujci.si   Videi o etiki...
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Projekt »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.   V okviru projekta izvajajo pet samostojnih 16-urnih seminarjev: 1 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje 2 Ničelna toleranca do nasilja 3 Spoštljiva komunikacija in...
Lokalni posvet III. OŠ Celje 21. 3. 2017 ob 17:30, likovna učilnica III. OŠ Celje. Vabilo   Lokalni posvet OŠ Maksa Durjave Maribor 30. 3. 2017 ob 11:00, učilnica št. 6, OŠ Maksa Durjave. Vabilo   Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 4. modul 12. 4. 2017, Ministrstvo za izobraževanje,...