Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider3-e1514979846707.jpg
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider2-e1514979879745.jpg
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider1-e1514979968768.jpg

Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Zgodbe otrok sveta: Uči se računalništvo, a želi postati slaščičar
Sedemnajstletni Kirill Yakovenko je v Slovenijo prišel pred štirimi leti iz Donjecka v Ukrajini. Tam danes živijo večinoma Rusi, nekoč pa so živeli tudi Ukrajinci. V Donjecku je živel do osmega razreda. Potem se je na polotoku Krimu začela vojna in se kmalu razširila tudi na območje na zahodu države, kjer je živel Kirill. Najprej je niso...
Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”) Projekt “Le z drugimi smo” Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole Slovene Learning Online (SLO) – spletni tečaj slovenskega jezika za začetnike   Evropska mreža SIRIUS – politike izobraževanja priseljencev, koristna gradiva za šole in strokovne...
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Projekt »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.   V okviru projekta izvajajo pet samostojnih 16-urnih seminarjev: 1 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje 2 Ničelna toleranca do nasilja 3 Spoštljiva komunikacija in...
Usposabljanja V prihajajočem letu organiziramo nekaj usposabljanj za uporabo različnih pedagoških metod in pristopov. Multiplikatorji SIMS in člani strokovnih timov na konzorcijskih šolah imajo prednost, k prijavi pa vabljeni tudi ostali! Več na spodnjih povezavah: Usposabljanje iz cirkuške pedagogike, 1. in 2. februar 2018 Usposabljanje za izvajanje programa ulični nogomet, pomlad 2018 Strokovna srečanja  ...