Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Izvedli smo strokovni posvet "Izzivi medkulturnega sobivanja", 19. 9. 2016
19. septembra 2016 je v Osnovni šoli Koper potekal uvodni strokovni posvet “Izzivi medkulturnega sobivanja”, ki je bil namenjen ravnateljem in strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki sodelujejo v projektu “Izzivi medkulturnega sobivanja” in tudi drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom ter predstavnikom javnih zavodov in državnih institucij. Posvet je bil namenjen predstavitvi projekta in aktivnosti,...
Osnovna šola Koper Osnovna šola Maksa Durjave Maribor Srednja šola Slovenska Bistrica Druga osnovna šola Slovenj Gradec Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj III. osnovna šola Celje Osnovna Šola Tončke Čeč Trbovlje Osnovna šola Leskovec pri Krškem Osnovna šola Grm, Novo mesto Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Osnovna šola Trzin Osnovna šola Livada Srednja šola Jesenice...
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Posvet »Izzivi medkulturnega sobivanja« 19. 9. 2016, Osnovna šola Koper, Koper   Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 2. modul 14. – 16. 11. 2016, Terme Snovik
Iniciativa “My piece for peace”/”Moj košček za mir” – www.mypieceforpeace.com Videi o etiki in državljanjskih pravicah za tretjo triado OŠ: http://aktivatorji.rtvslo.si/