Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"Naziv operacije Projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov...
   Kaj so aktualni izzivi priseljevanja v svetu, EU in v Sloveniji? Imamo dovolj razumevanja, prave naravnanosti, znanj in izkušenj, da lahko prispevamo k širjenju medkulturnosti? Kakšna je vloga vodstev šol pri vzpodbujanju medkulturnosti v šolskih okoljih? Kakšen je uspešen model vključevanja otrok priseljencev v slovenski šolski sistem? Kakšne dejavnosti lahko ponudi šola otrokom priseljencem...
Natečaj kreativnega izražanja »Medkulturnost nas bogati« je del projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«. Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007‒2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje...
  ISA institut www.Isainstitut.si Osnovna šola Koper www.os-koper.si   Osnovna šola Antona Ukmarja www.antonukmar.si Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica www.osms.si Osnovna šola Muta www.osmuta.si Osnovna šola Livada www.oslivada.si Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj www.os-sostanj.si Osnovna šola Tabor I Maribor www.os-tabor1.si Osnovna šola Leskovec pri Krškem www.os-leskovec.si Osnovna šola Grm www.osgrm.si Osnovna šola Trzin www.os-trzin.si...
Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« modul: »Priprava šolskega okolja za sprejem in vključitev otrok priseljencev« (Koper, 13. – 15. 11. 2013) modul: »Materni jezik in pot učenja slovenščine« (Ljubljana, 20. – 21. 1. 2014) Vabilo in Program 2. modula usposabljanja modul: »Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje« (Maribor, 20....
Več


Kontaktirajte nas