Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Delo v multikulturnem okolju - anketa za strokovne delavce
Pripravili smo kratko anketo, s pomočjo katere želimo učitelje in svetovalne delavce povprašati za mnenje in  predloge, kaj bi jim pomagalo za še uspešnejše delo z učenci v multikulturnem okolju. Odgovori nam bodo v pomoč pri pripravi usposabljanj, programov, gradiv, ki jim bodo lahko v pomoč pri delu v jezikovno in kulturno raznolikih razredih, skupinah, skupnostih....
Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”) www.mypieceforpeace.com   Projekt “Le z drugimi smo” https://lezdrugimismo.si/sl   Brezplačno učenje jezikov na spletu http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm   Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji www.infotujci.si   Videi o etiki in državljanjskih pravicah za tretjo triado OŠ http://aktivatorji.rtvslo.si/   Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole...
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Projekt »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.   V okviru projekta izvajajo pet samostojnih 16-urnih seminarjev: 1 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje 2 Ničelna toleranca do nasilja 3 Spoštljiva komunikacija in...
Okrogla miza na OŠ Livada – Kaj nam pomeni materinščina – jezik, ki se ga najprej naučimo 21. 2. 2017 ob 17:30, OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana Vabilo   Lokalni posvet Osnovne šole Trzin “Slovenija, moj (novi) dom” 22. 2. 2017 ob 9h, Center Ivana Hribarja Trzin Vabilo   Lokalni posvet Osnovne šole Karla...