Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider3.jpg
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider2.jpg
http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2016/09/slider1.jpg

Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Začenjamo z objavo Zgodb otrok sveta
V sodelovanju s Časorisom in novinarko Sonjo Merljak Zdovc bomo začeli z mesečno objavo Zgodb otrok sveta. Vabljeni k branju prve zgodbe!   Afganistanska glasba, slovenski filmi Afganistanec Erfan je star petnajst let. V Slovenijo je prišel iz Irana. Na dolgo pot je šel z bratrancem. Najprej sta odpotovala v Turčijo, od tam naprej v Grčijo. Nato...
Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”) www.mypieceforpeace.com   Projekt “Le z drugimi smo” https://lezdrugimismo.si/sl   European Centre for Modern Languages of the Council of Europe http://www.ecml.at/ ; http://maledive.ecml.at/ ; http://eplc.ecml.at/ ; http://pluriliteracies.ecml.at/en-us/ ; http://parents.ecml.at/ ; http://modelsofexcellence.eleducation.org/   Brezplačno učenje jezikov na spletu http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm   Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji www.infotujci.si   Videi o etiki...
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Projekt »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.   V okviru projekta izvajajo pet samostojnih 16-urnih seminarjev: 1 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje 2 Ničelna toleranca do nasilja 3 Spoštljiva komunikacija in...
Napovednik dogodkov za šolsko leto 2016/2017 Konzorcij Lokalni posveti 2016/2017 Strokovna srečanja 2017 OŠ Matije Čopa Kranj 11. 4. 2017 30. 5. 2017 OŠ Tončke Čeč Trbovlje 29. 3. 2017   OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj 27. 2. 2017 OŠ Livada 21. 2. 2017 27. 9. 2017 OŠ Trzin 22. 2. 2017 OŠ Grm Novo...