Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«   Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec,...
Čaka nas 3. modul usposabljanja z naslovom "Krepitev ključnih kompetenc strokovnega delavca in otrok ter šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema"
Med 30. 1. 2017 in 1. 2. 2017 bomo izvedli 3. modul profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in članov strokovnih timov programa SIMS šol v konzorciju. Vsebine tretjega modula bodo na področju učenja slovenščine otrok priseljencev usmerjene na jezikovne dejavnosti otrok v vrtcu in učenju slovnice in jezikovne pravilnosti pri učencih v 3. VIO OŠ in srednješolcih. Predstavljena bo...
Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”) www.mypieceforpeace.com   Projekt “Le z drugimi smo” https://lezdrugimismo.si/sl   Brezplačno učenje jezikov na spletu http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm   Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji www.infotujci.si   Videi o etiki in državljanjskih pravicah za tretjo triado OŠ http://aktivatorji.rtvslo.si/   Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole...
Pretekli projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za...
Projekt »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.   V okviru projekta izvajajo pet samostojnih 16-urnih seminarjev: 1 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje 2 Ničelna toleranca do nasilja 3 Spoštljiva komunikacija in...
Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 3. modul 30. 1. – 1. 2. 2017, Terme Zreče Vabilo Program     Pretekli dogodki Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 2. modul 14. – 16. 11. 2016, Terme Snovik   Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS...