Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Vabilo na 4. modul: »Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito, osnove psihosocialne podpore in pomoči«

Vabimo vas na 4. modul profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in članov strokovnih timov programa SIMS šol v konzorciju, ki bo potekal 12. 4. 2017 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16 v Ljubljani, v sejni sobi P 23-24. Na usposabljanju bodo predstavljene vsebine na temo vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in […]

Preberi več

Delo v multikulturnem okolju – anketa za strokovne delavce

Pripravili smo kratko anketo, s pomočjo katere želimo učitelje in svetovalne delavce povprašati za mnenje in  predloge, kaj bi jim pomagalo za še uspešnejše delo z učenci v multikulturnem okolju. Odgovori nam bodo v pomoč pri pripravi usposabljanj, programov, gradiv, ki jim bodo lahko v pomoč pri delu v jezikovno in kulturno raznolikih razredih, skupinah, skupnostih. […]

Preberi več

Izpeljano usposabljanje na temo krepitve ključnih kompetenc strokovnih delavcev in učencev

Med 30. 1. in 1. 2. 2017 smo izpeljali tretji modul profesionalnega usposabljanja za multiplikatorje in člane strokovnih timov programa SIMS šol v konzorciju na temo “Krepitev ključnih kompetenc strokovnega delavca in otrok ter šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema”. Multiplikatorji so drug drugemu predstavili svoje primere dobrih praks, seznanili so se z vsebinami učenja […]

Preberi več

Aktivni smo tudi v tujini – otvoritev razstave “Moj košček za mir” v Zagrebu

Veseli nas, da smo lahko aktivnosti pobude “Moj košček za mir” in projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja” predstavili na otvoritvi razstave “Moj košček za mir” v zagrebški Mestni hiši, 23. januarja 2017. Razstava bo v Mestni hiši gostovala do 14. februarja. Pri nagovoru gostov je sodeloval tudi strokovni koordinator projekta, Anton Baloh.   Več novic o […]

Preberi več

Čaka nas 3. modul usposabljanja z naslovom “Krepitev ključnih kompetenc strokovnega delavca in otrok ter šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema”

Med 30. 1. 2017 in 1. 2. 2017 bomo izvedli 3. modul profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in članov strokovnih timov programa SIMS šol v konzorciju. Vsebine tretjega modula bodo na področju učenja slovenščine otrok priseljencev usmerjene na jezikovne dejavnosti otrok v vrtcu in učenju slovnice in jezikovne pravilnosti pri učencih v 3. VIO OŠ in srednješolcih. Predstavljena bo […]

Preberi več

Naslednja stran »