Uporabna gradiva za vključevanje otrok in družin priseljencev

Predlog programa dela z otroki priseljenci v VIZ (ISA institut, 2018)

OGLED DOKUMENTA

Poročilo o evalvaciji Predloga progama (ISA institut, 2018)

OGLED DOKUMENTA

Spodbujanje socialne vključenosti in občutka pripadanja otrok priseljencev: predlog aktivnosti

OGLED DOKUMENTA

Z drobnimi koraki v slovenščino (ISA institut, 2021)

OGLED DOKUMENTA

Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih - zaključna publikacija projekta Izzivi medkulturnega sobivanja (ISA institut, 2021)

OGLED DOKUMENTA

E-gradivo za poučevanje italijanščine za učence priseljence

OGLED DOKUMENTA

Program dela za podporo pri načrtovanju in izvajanju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok s priseljensko izkušnjo kot Dopolnitve Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja

OGLED DOKUMENTA

Program dela za podporo pri nacrtovanju in izvajanju vzgoje in izobrazevanja predsolskih otrok s priseljensko izkusnjo_kv

Skupaj za uspešno vključevanje otrok priseljencev

e-učilnica

e-učilnica “Skupaj za uspešno vključevanje otrok priseljencev”

E-učilnica je dostopna tukaj

Gradiva drugih organizacij, projektov …

Vključevanje v slovensko družbo – Informacije za tujce (MNZ, 2014)

OGLED DOKUMENTA

vKLJUČevanje v slovensko družbo – Priročnik

OGLED DOKUMENTA

Pomoč otrokom s težjimi izkušnjami (UNICEF, 2018)

Priročnik za pedagoge

OGLED DOKUMENTA

Tematski slovar prva pomoč pri sporazumevanju - zdravje

Slovar s slovenskimi, albanskimi, španskimi, arabskimi, bosanskimi in makedonskimi prevodi besed v zvezi z zdravjem

OGLED DOKUMENTA

Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja – Zbornik

PDF verzija
Prelistaj

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski VIZ (MIZŠ, 2017)

NALOŽI DOKUMENT

Smernice za vključevanje otrok v vrtce in šole (ZRSŠ, 2012)

OGLED DOKUMENTA

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Krizna pedagogika

Krizna pedagogika: pedagoška prva pomoč za otroke in mladostnike z izkušnjami travmatskih dogodkov.

Intervju z Berndom Rufom, direktorjem organizacije »Friends of Waldorf Education«, učiteljem in direktorjem šolskega centra Parzival v Nemčiji.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Koristne povezave in informacije

Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”)
Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji
Slovene Learning Online (SLO) – spletni tečaj slovenskega jezika za začetnike
Društvo Humanitas
Portal za sodobna jezikovna vprašanja
Videi o etiki in državljanjskih pravicah za tretjo triado OŠ
Projekt “Le z drugimi smo”
Evropska mreža SIRIUS – politike izobraževanja priseljencev, koristna gradiva za šole in strokovne delavce
Gradiva Društva Humanitas
Brezplačno učenje jezikov na spletu
Zgodbe iz različnih koncev sveta

European Centre for Modern Languages of the Council of Europe

http://maledive.ecml.at/
http://eplc.ecml.at/
http://parents.ecml.at/
http://www.ecml.at/
http://pluriliteracies.ecml.at/en-us/
http://modelsofexcellence.eleducation.org/

Primeri dobrih praks konzorcijskih zavodov