Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Novice

Aktivnost spoznajmo zgodovino Slovenske Bistrice

 


Strokovno srečanje “Globalna kultura in razbijanje stereotipov”

 


Pust širokih ust na SŠ Slovenska Bistrica

 


Zimske počitniške aktivnosti na OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

 


Zimske počitniške aktivnosti na OŠ Maksa Durjave Maribor

 


Kultura je … na OŠ Trzin

 


Na SŠ Jesenice so sklenili roke

 


Kaj počnejo mame priseljencev na OŠ Leskovec pri Krškem?!

 


Decembrske delavnice na OŠ Tončke Čeč

 


Moj košček za mir na OŠ Maksa Durjave Maribor

 


Večjezična novoletna voščila na OŠ Milojke Štrukelj

 


Med počitnicami je lepo …

MEDKULTURNO DRUŽENJE S STARŠI IN UČENCI PRISELJENCI TER POČITNIŠKE AKTIVNOSTI NA OSNOVNI ŠOLI DOMŽALE IN OSNOVNI ŠOLI JOŽETA MOŠKRIČA

 

POČITNIŠKO UČENJE SLOVENŠČINE IN DRUŽENJE OTROK PRISELJENCEV NA OŠ KOPER

 

NA OŠ MAKSA DURJAVE JE BILO PESTRO

 


Roditeljski sestanek malo drugače na SŠ Slovenska Bistrica