Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Kontakt

Kontakt in informacije o projektu

Mateja Štirn, administrativna koordinatorica projekta
M: 00  386 41 424 564
E: mateja.stirn@isainstitut.si

Katarina Kocbek, projektna sodelavka
M: 00  386 59 016 138
E: katarina.kocbek@isainstitut.si

ISA institut
Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana

www.isainstitut.si

 

Anton Baloh, strokovni koordinator projekta
M: 00 386 51 374 900
E: anton.baloh@siol.net

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta
M: 051 604 088

E: mojca.jelen-madrusa@guest.arnes.si

Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper
www.os-koper.si