Postojna

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Postojni
 • tečaji slovenskega jezika za državljane neevropskih držav – začetna integracija priseljencev
 • učna pomoč učencem in dijakom
 • opismenjevanje za govorce drugih jezikov v obsegu 400 ur
 • slovenščina za tujce za zaposlene
 • izpiti slovenskega jezik
 Tina Bezjako

tina.bezjako@zavod-znanje-si

 • popoldanska druženja
 • učna pomoč pri nalogah
postojna.ozrk@rks.si

 • izvajanje spremstva mladostnikom brez spremstva
 • izvajanje skrbništva otrokom s statusom mladoletnih oseb
 Patricija Može

05 700 12 15

 • učna pomoč učencem
 • prehranski paketi
 Marjan Geržina

031 329 438

 • materialna in psihosocialna oskrba mladostnikov brez spremstva
 Dragana Kosić Petrović

040 798 222

 • aktivno sodelovanje pri integraciji mladostnikov brez spremstva
 • učna pomoč za kosovske otroke
 • mednarodni večeri, kjer se predstavijo kulture priseljencev
 • pomoč pri pisanju prošenj za delo
 Tatjana Hvala

041 334 616

 • ure slovenščine za ženske (albansko govoreče)
 • nudenje razgovorov, pomoči, pogovorov pri lažjem vključevanju v novo okolje
 Branka Aleksič

05 721 47 71

Center opravlja naloge na področjih:

 • sprejema in nastanitve tujcev, ugotavljanja identitete ter vodenja evidence o nastanitvi;
 • odločanja o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji;
 • odločanja o načinu vračanja in o milejših ukrepih pri nastanitvi;
 • pridobivanja dokumentov za tujce ter organizacije vračanja;
 • zagotavljanja prehrane ter zdravstvene in socialne oskrbe;
 • zagotavljanja hišnega reda in ukrepanja ob kaznivih dejanjih in kršitvah javnega reda;
 • skrbi za ustrezno zakonsko določeno finančno-materialno poslovanje v zvezi s tujci;
 • izvajanja strožjega policijskega nadzora;
 • neposrednega spremstva in prevoza tujcev;
 • izvajanja sanitarnodezinfekcijskih postopkov;
 • izvajanja dela z mladoletnimi tujci v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah;
 • izdaje dovolilnic in odrejanja ukrepov tujcem s posebnimi potrebami;
 • organizacije življenja in dejavnosti tujcev v objektu;
 • nadzora zdravstvenega in sanitarnega stanja v objektih;
 • zagotavljanja prehrane tujcev, oblačil, higienskih pripomočkov in posteljnine;
 • varovanja objekta, tujcev in zaposlenih;
 • priprave in izvajanja projektov za črpanje sredstev iz skladov EU
ct.uup@policija.si