Organizacija

Spletna stran / dodatne informacije

Varuh človekovih pravic http://www.varuh-rs.si
Informacijski pooblaščenec http://www.ip-rs.si
Vrhovno državno tožilstvo http://www.dt-rs.si
Centralni katalog informacij javnega značaja http://www.ckijz.gov.si
Register zbirk osebnih podatkov http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/
Urad vlade za komuniciranje http://www.uvi.si/slo/
Banka statistični podatkov (Statistični urad RS) http://www.stat.si
Državni portal e-uprava http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
Državni zbor – gradiva v obravnavi http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Porocevalec/GradivaDZ
Vladni portal za otroke http://www.otroci.gov.si
Državni portal za starejše in upokojence http://www.starejsi.gov.si
Informacije za tujce http://www.infotujci.si
Seznam držav podpisnic Haaške konvencije (Konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih listin) http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
Seznam držav podpisnic Pariške konvencije o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino (Convention n° 1) in Dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (Convention n° 16) http://www.ciec1.org/SiteCIEC
Zavod RS za zaposlovanje
Služba za zaposlovanje tujcev
Rožna dolina, Besta VI/7, 1000 Ljubljana
telefon: +386 1 300 49 40, +386 1 300 49 41
e-pošta: tujci(at)ess.gov.si