Nova Gorica

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Novi Gorici in okolici

Delavnice in aktivnosti: podpora pri premagovanju težav pri integraciji, socialni integraciji, učna pomoč, izboljševanje komunikacijskih spretnosti, koristno preživljanje prostega časa.

Tanja Drole, vodja programa

dc-zarek@siol.net

Organizirani začetni in nadaljevalni tečaji slovenščine za otroke in njihove družine, počitniško varstvo z aktivnostmi za socialno vključevanje.

Direktorica: Jana Kruh

info@mc-novagorica.si

Namestitev otrok v primeru težav v domačem okolju, namestitev mladostnikov brez spremstva, svetovalno delo s starši, družinami, tematske delavnice.

 Matjaž Strnad

kc-ng@gov.si

Tečaji slovenščine za tujce

 Barbara Fajdiga Perše

barbara.fajdiga.perse@lung.si

www.lung.si

  • Delavnice, namenjene hitrejšemu vključevanju tujcev v okolje bivanja in na trg dela (spoznavanje, jezika, kulture, lokalnih društev, institucij, podjetij, običajev…)
  • Učno pomoč za otroke priseljencev
  • Družabna medkulturna srečanja
  • Ustvarjalne delavnice
  • Predavanja s področja zdravstvenega opismenjevanja
  • Delavnice medkulturnega razumevanja
 Tanja Krpan

info@vgcgoriske.si ali tanja.krpan@lung.si

www.vgcgoriske.si

Tolmin  – Posoški razvojni center – enota Ljudska univerza

Posoški razvojni center v Tolminu (enota Ljudska univerza) izvaja tudi programe za priseljence:
–          tečaj slovenščine za tujce
–          delavnice za spoznavanje slovenske kulture in družbe.
Posoški razvojni center – enota Ljudska univerza
Patricija Rejec
05/38-41-506 
051-310-505