Pandemija Covid-19 je v veliki meri spremenila vsakdanjik osnovnošolcev in nas, ki z njimi delamo. Zaprtje šol, karantena in pouk na daljavo za vse nas pomeni manj druženja in medsebojnih stikov. 

Odločili smo se, da učencem priseljencem ponudimo možnost, da spoznajo vrstnike iz drugih slovenskih krajev, ki so prav tako kot oni, letos vstopili v slovensko šolo. V novembru in decembru smo organizirali spletna druženja pod vodstvom multiplikatorjev – učiteljev slovenščine. Skozi različne aktivnosti so učenci spoznavali Slovenijo, slovensko kulturo in znane Slovence. Istočasno so se urili v uporabi slovenščine in premagovali tremo pred nastopanjem.  

Na spletnih srečanjih so sodelovali učenci priseljenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, ki so prvo leto v slovenskih šolah ter vključeni v projekt SIMS. Na srečanjih se je povezalo več kot 20 strokovnih delavcev in 40 učencev, ki so prihajali iz desetih različnih držav.

Srečanja so potekala v programu Zoom skozi različne delavnice. Večinoma smo uporabljali  dve orodji: belo tablo (angl. whiteboard) in delitev v manjše skupine (sobe). Bela tabla omogoča, da vsak udeleženec prispeva svoje ideje, komentira in ni izpostavljen pred celotno skupino. Na ta način lažje sodelujejo tudi bolj zadržani učenci, multiplikatorji pa imajo možnost, da pomagajo pri zapisu težjih besed in slovničnih oblik.  

Pri delu v manjših skupinah smo učence in multiplikatorje razdelili v manjše skupine (5-7 učencev), pri čemer smo jih načrtno premešali, tako da je bila vsaka skupina heterogena  glede matičnih šol, izvorne države in znanja slovenščine. V takšnih skupinah so bili učenci primorani sodelovati in vzpostaviti nove stike z neznanimi vrstniki in multiplikatorji. Delo v manjših skupinah se je izkazalo za učinkovitejše. Je pa bolj zahtevno za pripravo, saj je potrebno sodelovanje več izvajalcev.

Preko spletnih srečanj smo tako ustvarili varno in spodbudno okolje, v katerem so lahko učenci razvijali kompetence sporazumevanja v slovenščini, izražanja in nastopanja. Pridobili so tudi uvid, da imajo vrstnike v podobni situaciji, kot so sami. Srečanja so bila tako za učence kot za multiplikatorje dobrodošla popestritev tečaja slovenščine ter obdobja pouka na daljavo, hkrati pa so učenci z aktivno uporabo slovenščine osmislili svoje učenje.  

Kdo ve, mogoče se je spletlo tudi kakšno prijateljstvo, ki se bo v bodoče preneslo iz spleta v živo.

 

 

Avtorja: multiplikatorja Staša Sabatucci (Osnovna šola Grm) in Ožbej Račečič (Osnovna šola Antona Globočnika)

 

Prispevek je nastal v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.