Konzorcijski partnerji projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”

OŠ Koper

OBIŠČI

OŠ Maksa Durjave Maribor

OBIŠČI

SŠ Slovenska Bistrica

OBIŠČI

Druga OŠ Slovenj Gradec

OBIŠČI

OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

OBIŠČI

III. OŠ Celje

OBIŠČI

OŠ Tončke Čeč Trbovlje

OBIŠČI

OŠ Leskovec pri Krškem

OBIŠČI

OŠ Grm

OBIŠČI

OŠ Antona Globočnika Postojna

OBIŠČI

OŠ Trzin

OBIŠČI

OŠ Livada

OBIŠČI

SŠ Jesenice

OBIŠČI

OŠ Matije Čopa Kranj

OBIŠČI

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

OBIŠČI

ISA institut

OBIŠČI