V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja med drugim izvajamo tudi aktivnosti za pripravo reportaž  na temo uspešnega vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin. Reportaže pripravljamo v sodelovanju s spletnim časopisom Časoris.

Vabljeni k ogledu 🙂

Timsko delo učiteljev za uspešno vključevanje otrok priseljencev

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati aktivnost.

Sodelovanje šole z DRPD Novo mesto za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev

OŠ Grm
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati aktivnost obisk dnevnega centra za otroke in mlade.

Moč pravljic za medkulturno povezovanje in spodbujanje maternih jezikov otrok priseljencev

OŠ Antona Globočnika Postojna
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati aktivnost branja pravljic v maternih jezikih.

Kaj je skupnega tečaju slovenščine, šolski trgovini in celostni podpori mladih v srednji šoli?

Šolski center Velenje
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati igro spomin za ponavljanje in utrjevanje besedišča.

Počitniške aktivnosti kot priložnost za povezovanje, učenje slovenščine in pridobivanje novih veščin

III. OŠ Celje
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati aktivnost Bingo z igrami.
Želim si ogledati Bingo list.

Povezovanje šole z lokalnim okoljem za uspešno vključevanje otrok priseljencev

OŠ Maksa Durjave Maribor
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati aktivnost lokalni posveti.

Prostovoljstvo kot krasna izkušnja sodelovanja študentov in otrok priseljencev

OŠ Koper
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati aktivnost usposabljanje tutorjev prostovoljcev.
Želim si ogledati predlog vsebin usposabljanja tutorjev prostovoljcev.
Želim si ogledati primere za diskusijo na usposabljanju tutorjev prostovoljcev.

Intenzivni tečaj slovenščine za samozavest, zagon za učenje in nova prijateljstva

OŠ Matije Čopa Kranj
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati aktivnost bingo za utrjevanje besedišča.

Z glasbo sporočajo, da so vse kulture enakovredne

OŠ Livada Ljubljana
Želim si ogledati reportažo.
Želim si ogledati likovni projekt Skupaj smo eno.