V četrtek, 1. aprila 2021 smo na daljavo uspešno izvedli 2. modul usposabljanja Krepimo družine, na katerem smo se pogovarjali o aktivnostih za krepitev osebne prožnosti staršev.

Osebna prožnost staršev je sklop lastnosti, veščin, spretnosti, da v kriznih časih, težkih življenjskih izkušnjah uspejo aktivirati in uporabiti svoje notranje in zunanje vire moči in se lažje prilagodijo novo nastalim razmeram in obvladajo stisko, s katero se lahko soočajo zaradi teh izkušenj. Zaradi prožnosti lažje ponovno vzpostavijo ravnovesje (Lee, Cheung in Kwong, 2012). Kot posledica težkih izkušenj pa se lahko pojavi tudi krepitev moči ter rast.

Osebno prožnost lahko krepi in se je uči vsakdo. Če so starši osebno prožni, bodo model otrokom za krepitev in razvoj osebne prožnosti. Prav tako se bodo lažje spoprijeli s stresom in z izzivi starševstva ter bolj ustrezno (z ustreznimi strategijami) poskrbeli za svoje ravnovesje. Ko so starši osebno prožni, je to pomemben varovalni dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za zanemarjanje otrok in nasilje v družini.

4 dejavniki, ki pomagajo krepiti osebno prožnost so (Hendreson, 2007):

 • perspektiva moči (da smo osredotočeni pri starših in družini na njihove moči, dobre lastnosti, močna področja in ne samo na to, kar ne deluje, kar ni dobro),
 • naravnanost prožnosti (naravnanost in zaupanje, da »bomo kos težavam«, da se da pomagati in obvladati situacijo),
 • ustvarjanje zaščitne mreže (povezovanje z drugimi ljudmi, organizacijami …)
 • vzeti si čas, vztrajati in ne obupati.

Gradniki osebne prožnosti so (American Psychological Association, 2014; Henderson, 2007; Sideroff, 2015):

Zaposleni v vrtcu lahko staršem pomagajo krepiti osebno prožnost tako, da:

 1. cenijo in podpirajo starše:
 • da se bodo VSE družine počutile dobrodošle, cenjene in spoštovane,
 • da so zaposleni model za sočuten odziv,
 • da zaposleni razmišljajo o tem, na kakšen način lahko staršem pomagajo, da se lahko vključijo, da sodelujejo, dobijo priložnost za potrditev, krepijo občutek vrednosti – da lahko prispevajo in je njihov prispevek viden in cenjen,
 • da v vrtcu prepoznavajo in iščejo močna področja staršev – včasih se tudi v pomanjkljivosti skriva njihova prednost, moč.
 1. se odzovejo na družinske krize, ponudijo konkretno podporo in pomoč:
 • so pozorni na znake stresa, stiske v družini,
 • pomagajo staršem prepoznati vire njihovih moči (notranje in zunanje),
 • podprejo starše, da na situacijo morda pogledajo iz druge perspektive, pogledajo »širšo sliko«.

Vsem udeleženim se zahvaljujemo za njihove misli, aktivno sodelovanje in deljenje izkušenj. Se že veselimo 3. modula, na katerem se bomo pogovarjali o krepitvi podporne socialne mreže družin.

Viri

American Psychological Association (2014). The road to resilience. Washington, DC: American Psychological Association.

Henderson, N. (2007). Hard-Wired to Bounce Back. Dostopno s https://www.resiliency.com/free-articles-resources/hard-wired-to-bounce-back/

Lee, T. Y., Cheung, C. K., & Kwong, W. M. (2012). Resilience as a Positive Youth Development Construct: A Conceptual Review. The Scientific World Journal, 2012, 390450. Dostopno na http://dx.doi.org/10.1100/2012/390450

Sideroff, S. I. (2015). The Path: Mastering the Nine Pillars of Resilience and Success. ZDA: Stephen I. Sideroff.

Usposabljanje smo izvedli v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.