Projekt »Le z drugimi smo« je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.

 

V okviru projekta izvajajo pet samostojnih 16-urnih seminarjev:

1 Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje

2 Ničelna toleranca do nasilja

3 Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

4 Človekove pravice, prostovoljstvo, zdrav življenjski slog

5 Migracije in manjšine

 

Projekt financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije.

Več informacij o projektu in aktualnih programih usposabljanja je na voljo na spletni strani projekta: https://lezdrugimismo.si.