Vesna Perič – Jezikovne igrarije

Manja Voglar – Kako z učencem priseljencem pri redni uri slovenščine

Karmen Ančimer Poteko – Kemija v barvi in sliki

Adica Kožar – Merjenje in merilna orodja

Sanja Antolič – Čvekalnica

Sanja Antolič – Priprava za začetni pouk slovenščine za starše