Z veseljem vam sporočamo, da smo pripravili zaključno publikacijo projekta Izzivi medkulturnega sobivanja z naslovom Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih.

Publikacija je nastala ob zaključku projekta Izzivi medkulturnega sobivanja. V njej so predstavljeni primeri dobrih praks vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin, ki so jih vzgojitelji in učitelji v sodelovanju s svetovalnimi delavci in različnimi strokovnjaki razvili na strokovnih podlagah, evalvacijah, raziskavah in pridobljenem znanju. Prikazuje prakse, ki so v slovenskih vrtcih in šolah resnično zaživele in se odvile glede na razpoložljive vire, znanje, motive in tudi glede na potrebe posameznih zavodov.

Publikacija je nastala v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.