Šola je pogosto prva ustanova, ki jo po prihodu v Slovenijo spoznajo otroci priseljenci in njihove družine. Zaposleni na OŠ Maksa Durjave se zavedajo, da je pri vključevanju otrok priseljencev zelo pomembno tudi lokalno okolje. S povezovanjem in sodelovanjem z organizacijami v lokalni skupnosti se na šoli trudijo, da otroci in tudi njihove družine krepijo občutek pripadanja in povezanosti tudi širše v lokalnem okolju.

»Otroci so tako bolj odprti, bolj pokažejo, kaj znajo, kaj jih veseli in lahko tudi bolje delujejo v novem okolju«, pravi Kaja Hercog, multiplikatorka v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja.

»Otroci v različnih organizacijah (npr. v Pika. dnevnem centru za otroke in mladostnike Maribor) preživljajo popoldneve, se družijo, učijo, razvijajo svoje socialne spretnosti. Možnosti vključevanja v lokalno okolje pa predstavimo tudi staršem, saj tudi oni potrebujejo podporo,« dodaja ravnateljica OŠ Maksa Durjave.

Na šoli so uspešno izvedli tudi že več lokalnih posvetov, ki pomembno prispevajo h krepitvi dobrih odnosov in kakovostnega sodelovanja na področju uspešnega vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin med različnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, institucijami, organizacijami in podjetji.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Reportažo smo pripravili v sodelovanju s spletnim časopisom Časoris. Nastala je v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.