Konec šolskega leta smo z učenci priseljenci OŠ Domžale in OŠ Trzin imeli zaključno ekskurzijo, s katero smo jim omogočili, da spoznajo svoje lokalno okolje oz. bližnjo okolico in si ogledajo kulturne znamenitosti. Navedeni šoli sta vključeni v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, kjer izvajamo vzgojno – izobraževalno delo z učenci priseljenci ter druge aktivnosti iz programa. V 5-letnem projektu v našem okolju sodeluje 7 vzgojno-izobraževalnih zavodov (Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra, Srednja šola Domžale, Osnovna šola Domžale, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Jožeta Moškriča, vrtec Trzin, vrtec Črnuče). Na otroke priseljence gledamo celostno in spodbujamo njihovo uspešno vključenost v novo okolje ter šolski sistem. Ob povezovanju z lokalnimi institucijami, bodisi mladinskimi centri, kulturnimi ali rekreativnimi ustanovami otroke priseljence spodbujamo in jim omogočamo priložnosti, da se z lokalnim okoljem povežejo ali se aktivno vključujejo vanj.

Najprej smo se odpravili v letovišče Eko resort, ki se nahaja 5 km izven mesta Kamnik v Godiču. Tam smo si ogledali prelepo naravo, glamping hiške, ki so replike alpskih hiš na Veliki planini ter različne živali, ki prebivajo na tem območju, med njimi je tudi beli pav. Ob prihodu smo najprej pogledali mlade zajčke in srne ter jih nahranili. V Eko resortu se nahaja tudi velika lovska opazovalnica, ki omogoča čudovit razgled, na le-to smo se povzpeli in si ”spočili oči” ob pogledu na okolico. Otroci so se sproščeno družili v parku, igrali odbojko ter se malo osvežili ob bazenu. Ogledali so si tudi vrtove za samooskrbo, ki so pomemben del tega prostora.

Po obisku Eko resorta smo se odpravili v Kamnik na ogled mladinskega centra Kotlovnica, kreativne četrti Barutane in stare smodnišnice, ki je v preteklosti obratovala v tej občini. Obisk mladinskega centra nam je zelo prijal, saj je bilo zunaj sončno in vroče vreme, center pa se nahaja v pritličnih prostorih, ki so v poletnem obdobju prijetno hladni. Gospod Iztok Zver, koordinator mladinskih programov, nam je predstavil prostore in delovanje centra. Povedal je, da center predstavlja neformalno obliko učenja in delovanja, kjer mladi lahko sami pridejo s predlogi in idejami in jih uresničujejo. Poudaril je, da je neformalna oblika učenja poleg formalne oblike, ki se izvaja v institucijah, kot je npr. šola, tudi zelo pomembna, saj spodbuja mlade k lastni aktivnosti in samoiniciativi ter spodbuja njihovo kreativnost. V centru se odvija mnogo dejavnosti, kot so koncerti, glasbeni nastopi, striparske delavnice, turnirji igranja namiznih in računalniških iger ter različne druge ustvarjalne delavnice.

Ogledali smo si tudi vse ostale prostore mladinskega centra, kot je snemalni glasbeni studio ter prostor za druženje ob namiznem tenisu in nogometu. Z zanimanjem smo poslušali predstavitev, nato pa so se otroci poigrali in zelo uživali.

Po ogledu mladinskega centra smo se odpravili v kreativno četrt Barutana (tako se je včasih imenovala industrijska cona, kjer je obratovala smodnišnica), katero že nekaj časa vzpostavljajo mladi kamniški urbanisti Štajn arhitekti in člani ProstoRoža v sodelovanju z Občino Kamnik. Na festivalu Kamfest so pričeli preizkušati možnost, da Barutana postane novo kulturno središče Kamnika. V zunanjih delih prostora včasih potekajo stand-up nastopi, koncerti, umetniške razstave in drugi kulturni dogodki, kreativna četrt pa najbolj zaživi v času festivala Kamfest.

Del industrijskih stavb, kjer je včasih bila proizvodnja smodnika s katerim so oskrbovali celo Jugoslavijo, pa nam je zelo slikovito in doživeto predstavil Goran Završnik, direktor Kulturnega društva Priden možic in idejni vodja festivala Kamfest. Povedal je, da je na tem območju prišlo tudi do nesreč, če niso dovolj previdno ravnali s smodnikom ter kako je stara smodnišnica vplivala izgradnjo železnice skozi kamniško regijo. Otroci so si ogledali maketo smodnišnice in prisluhnili zgodovini mesta Kamnik.

Za zaključek ekskurzije smo se še sprehodili skozi mesto Kamnik ter odšli na Mali grad, ki se nahaja v mestnem središču. Otroci so poslušali bajko o skopuški grofici Veroniki, po kateri je podobo prevzel grb občine Kamnik. Poiskali smo nekaj avtomobilov na parkirišču, ki so imeli grb z Veroniko na registrski tablici, otrokom je bilo to zanimivo. Mali grad nam je ponujal prelep razgled na mesto Kamnik in planine. Za zaključek ekskurzije pa smo odšli še na sladoled v mestno kavarno.

Ekskurzijo smo zaključili dobre volje in z mnogo novimi lepimi vtisi. Otroci priseljenci so ob tem dobili priložnost, da si ogledajo delček svoje nove države in odnesejo s seboj lepe spomine na »skrite« kotičke Slovenije.

Zapisala: prof. Anita Novak, učiteljica multiplikatorka projekta Izzivi medkulturnega sobivanja

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.