Že skoraj leto dni se na vsakodnevni ravni spoprijemamo z dodatnimi obremenitvami, pritiski in spremembami, na katere se prilagajamo vsak po svojih močeh. Pri tem nam pomagajo naši notranji in zunanji viri moči, kot so npr. miselno in čustveno ravnovesje, fleksibilnost, upanje ali podpora bližnjih. Te vire moči pa lahko krepimo, s čimer pa krepimo tudi osebno prožnost.

Osebna prožnost je sposobnost, da se v času življenjskih preizkušenj in različnih negativnih izkušenj pozitivno prilagodimo in ponovno vzpostavimo osebnostno ravnovesje. Aktivira nas, da se opremo na svoje vire moči in se s samouravnavanjem, prilagajanjem, učenjem, spreminjanjem in/ali preseganjem obstoječih vzorcev na pravi način lotimo reševanja težav.

Z udeleženkami iz vrtcev in šol smo tako od novembra do januarja na kratkih srečanjih, ki so potekala na daljavo, krepili osebno prožnost. Prožni posamezniki se bolj fleksibilno soočajo s spremembami in prilagodijo v novih okoliščinah, bolj konstruktivno se odzovejo na napake, kritike, uspejo jih razumeti kot »učno izkušnjo in priložnost za uvajanje sprememb in napredek. Imajo tesne vezi s svojo podporno socialno mrežo in temeljno dober odnos sami s seboj. Imajo moč, da udejanjijo svoje želje, cilje in vztrajajo tudi, če naletijo na ovire. Posledično pa so tudi bolje opremljeni, da nudijo podporo in pomoč otrokom in mladim.

Na kratkih srečanjih so udeleženke prek samorefleksije, diskusij in praktičnih aktivnosti razmišljale o posameznem stebru osebne prožnosti (klik za več informacij) ter izmenjale ideje, kako lahko krepimo področje odnosov (s sabo, drugimi in »nečim večjim od nas«), miselnega, čustvenega in telesnega ravnovesja ter način, proces, kako delujemo v svetu (prisotnost, fleksibilnost in moč, da vztrajamo).

Ideje in aktivnosti, ki smo jih izvajali na srečanjih, bodo udeleženkam koristili tudi pri delu z otroki, mladimi in odraslimi.