Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Vabilo na 4. modul: »Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito, osnove psihosocialne podpore in pomoči«

Vabimo vas na 4. modul profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in članov strokovnih timov programa SIMS šol v konzorciju, ki bo potekal 12. 4. 2017 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16 v Ljubljani, v sejni sobi P 23-24.

Na usposabljanju bodo predstavljene vsebine na temo vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito s poudarkom na potrebi nudenja psihosocialne podpore in pomoči otrokom. Izpostavljena bo vloga in pomen šolske svetovalne službe pri vključevanju priseljenskih otrok in vzpostavljanju timskega sodelovanja v šolskih kolektivih. Skupaj bomo razmišljali o učinkovitejših strategijah dela za uspešnejše vključevanje otrok in vlogi strokovnih delavcev.

 

Več informacij: Vabilo za 4. modul Program 4. modula