1.7.2019 smo na Drugi OŠ Slovenj Gradec v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja izvedli regijsko usposabljanje za učitelje z naslovom Delo z učenci priseljenci. Usposabljanja se je udeležilo 27 strokovnih delavcev iz OŠ Koroške regije.

Udeleženci so spoznali program dela z učenci priseljenci, pravno formalne-podlage pri vključevanju otrok priseljencev v OŠ, si ogledali primere prilagoditev didaktičnih materialov, učnih listov, besedil, testov in tudi sami pripravili po en primer take prilagoditve. Ugotovili so, da so nekatere prilagoditve res specifične zaradi jezika, mnogo pa jih lahko uporabijo tudi za delo z drugimi skupinami otrok, ki potrebujejo prilagoditve.

Sledila je tema Priprava individualnega načrta aktivnosti (INA), ki je namenjen spoznavanju celostnega funkcioniranja učenca ter načrtovanju in spremljanju njegovega napredka. Prav ta dokument je ključnega pomena, da učitelj v naprej predvidi vsebine, ki jih naj bi nek učenec priseljenec v prvem ali drugem letu šolanja dosegel, saj je zaradi jezikovne ovire v neenakem položaju glede na svoje vrstnike.

Udeleženci so spoznali še začetno učenje slovenščine kot drugega jezika iz vsebinskega, didaktičnega in organizacijskega vidika. Pri tem so spoznali dobro prakso izvajanja začetnega intenzivnega tečaja takoj ob vključitvi učencev priseljencev, ki jih opolnomoči za prve korake v novem okolju, pa tudi za delo na učnem področju.

Med usposabljanjem smo praktično preizkusili in spoznali več primerov dejavnosti za spodbujanje občutka sprejetosti in pripadanja. Tako so se udeleženci preizkusili v učenju pesmi v drugem, povsem neznanem jeziku. Biti za trenutek v vlogi prišleka je svojevrstno doživetje, ki odpira nove poglede.

Prav vživljanje v vlogo drugega, izstopanje iz svojega pogleda, poznavanje dejstev in krepitev medkulturne kompetence pri vseh učiteljih in učencih je tisto, kar je najbolj pomembno, če si želimo vključujočo šolo in družbo, v kateri bo prostor in odprtost za drugačnost, ki jo prihodnost neizbežno prinaša.

Zapisala: Tanja Jeseničnik, multiplikatorka na Drugi OŠ Slovenj Gradec