V torek, 22. 6. 2021 smo na Rakitni izvedli zadnji, 6. modul usposabljanja Krepimo družine.

Na usposabljanju smo se pogovarjali o krepitvi kulturnih kompetenc za delo v medkulturnem okolju. Pomembno je, da se zavedamo svoje kulture, smo ponosni na svoje korenine, hkrati pa smo radovedni in odprti za učenje o drugih kulturah ter spoštljivi do njih. Prav tako je dobro, da poskušamo predvideti kulturne razlike, iščemo podobnosti med kulturami in jih uporabimo kot osnovo za povezovanje med nami. Nekatere razlike bomo lažje sprejeli, druge težko ali pa sploh ne, pomembno pa je, da na kulture gledamo s perspektive spoštovanja človekovih pravic.

Pogovarjali smo se tudi o socialnih in čustvenih kompetencah otrok kot pomembnem varovalnem dejavniku. Nekatere družine se tekom razvoja otrok osredotočajo na njihov kognitivni in jezikovni razvoj, manj pa na socialno-čustvenega, ki je enako pomemben. Otroci, ki imajo ustrezno razvite socialne in čustvene kompetence, lažje razumejo svoje vedenje, vzpostavljajo ustreznejše in trajnejše odnose z vrstniki ter imajo boljše odnose z družinskimi člani. Dobri medosebni odnosi zmanjšujejo moč dejavnikov tveganja v družini. Velja tudi, da bolje razvite socialno-čustvene kompetence v zgodnjem otroštvu napovedujejo boljše akademske dosežke. H krepitvi socialno-čustvenih kompetenc lahko pripomoremo tako, da se z otroki pogovarjamo o čustvih – prijetnih in neprijetnih, naslovimo čustva, ki jih doživljajo, jih poimenujemo, jim sporočamo, da so vsa čustva ustrezna in jih učimo, kako se ustrezno odzvati na določeno čustveno stanje – tudi z lastnim zgledom.

Izvedli smo tudi skupnostno kavarno, katere cilj je bil spodbuditi v skupini proces iskanja in izmenjave idej, kako z novim znanjem in motivacijo pri vsakdanjem delu v vrtcu krepiti varovalne dejavnike družin. Sekundarni cilj pa je bil krepitev vezi in ustvarjanje podpornih navezav med sodelujočimi. V našem primeru so bile udeleženke strokovne delavke iz vrtcev, skupnostno kavarno pa lahko izvedemo tudi  za oziroma v sodelovanju s starši. Teme za skupnostne kavarne, ki jih izvedemo za oziroma s starši so lahko različne, npr. o načinih spoprijemanja s stresom, o trmi pri otrocih, o načinih uravnavanja vedenja otrok, o tem, kako si lahko opomoremo, ko nas kaj potre, zamaje (tj. o prožnosti) … Pri načrtovanju in vodenju skupnostnih kavarn lahko starši sodelujejo s tem, da se skupaj dogovorijo, katero temo želijo obravnavati, kdo bo pripravil vabila, kdo bo vodil izvedbo skupnostne kavarne, na kakšen način bodo organizirali pogostitev ipd.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti strokovnim delavkam iz VVZ Kekec Grosuplje, ki so z nami delile svoje izkušnje in primere dobre prakse. Prav tako se za aktivno sodelovanje, vprašanja in delitev izkušenj zahvaljujemo tudi vsem udeleženkam. Veseli nas, da smo se srečali tudi v živo in verjamemo, da bodo skupnostne kavarne in druge aktivnosti za krepitev varovalnih dejavnikov družin, ki so jih spoznale v okviru usposabljanja Krepimo družine, zaživele tudi v njihovih vrtcih.

Usposabljanje smo pripravili v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.