V torek, 25. 8. 2020, smo se v Velenju prvič po koncu poletnih počitnic sestali člani in članice projektne ekipe in strokovnih skupin v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja.

Na strokovnem srečanju sta nam Petra Teržan, koordinatorica NTC Centra Velenje in ravnatelj OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje Sebastjan Kukovec predstavila in izvedla delavnico NTC metod učenja, ki so lahko primerne tudi za poučevanje priseljencev. Gre za pedagoški pristop, ki poudarja pomen učenja skozi igralne aktivnosti, ki vzpodbujajo nastajanje in krepitev možganskih povezav ter s tem razvoj na socialnem, čustvenem, spoznavnem, telesnem in gibalnem področju. Nekaj smo jih preizkusili tudi mi.

  • Že na hodniku nas je pričakala prva: pri hoji do učilnice smo se premikali po talnih označbah in si ob enem poskušali zapomniti čim več besed, zapisanih na tleh. Seveda smo se jih lažje zapomnili, če smo jih povezali v zgodbo.
  • Na vratih učilnice nas je pričakala ovira z vrvjo in zvončkom, ki je zacingljal, če smo se ob vstopu v učilnico dotaknili vrvi. Med prebijanjem skozi oviro smo morali biti pozorni tudi na papirnate kovance in bankovce, ki so bili položeni na tla. V učilnici smo se poskušali spomniti točnega zneska in razmislili, kaj bi lahko s takšno vsoto kupili.
  • Iskali smo tudi besede, skrite v stavkih, spoznavali učenje besed s pomočjo rim (Zamahnil je z repom tail in odpisal mail) in slikovnih asociacij (da bi si lažje zapomnili novo besedo, številko ali zaporedje le-teh, si pomagamo z risbami; npr. število 2 si lažje zapomnimo, če ga narišemo v obliki laboda).
  • Med NTC aktivnostmi je bilo tudi iskanje povezav med pojmi. Naj vam damo primer: Ali morda veste, kaj imata skupnega povodni konj in število 180? No, mi nismo takoj uganili. Vsak naš napačen odgovor je vodja aktivnosti dopolnil z dodatno informacijo, ki je poglobila naše znanje (npr. na odgovor: »Je to teža povodnega konja?« je odvrnil: »Ne, teža povodnega konja je 2,5 tone.«). Nazadnje smo prišli do ugotovitve, da lahko povodni konj usta odpre za 180 stopinj, da lažje ujame plen.
  • Preizkusili smo tudi dve igri. Prva je bila igra Brez straha do šaha, ki spodbuja pozornost, načrtovanje in logično sklepanje. Druga pa je bila družabna igra podobna igri Človek ne jezi se, ki za razliko od slednje vsebuje posebna polja z nalogami, ki igralcu prinesejo prednost, če jih uspešno opravi. Vsebine nalog lahko prilagajamo glede na učno snov (npr. naštej čim več prijetnih čustev/naštej značilnosti enakokrakega trikotnika …).

V drugem delu srečanja pa smo se odpravili v Šolski center Velenje, kjer smo si ogledali trgovino Trend butik, ki nam jo je predstavila profesorica Maša Kolšek. Gre za trgovino, ki jo ob podpori mentorice vodijo dijakinje in dijaki. V njej urijo prodajne veščine, se učijo o lastnostih in skrbi za prodajni tekstil ter obutev. Da je trgovina dobro založena skrbijo dijaki in dijakinje, pa tudi prebivalci Velenja in vsi, ki so oziroma ste pripravljeni v šolski center poslati rabljena oblačila in obutev. Dijaki in dijakinje imajo priložnost izražati svojo ustvarjalnost tudi pri predelavi oblačil in tekstila. Letos so svoje izdelke predstavili na modni reviji v mestnem središču. Trgovina je odprta za vse, stranke pa izdelke plačajo s prostovoljnimi prispevki. Trend butik ponuja tudi možnost prakse za nekatere dijakinje in dijake priseljence, ki bi zaradi trenutnega slabšega znanja slovenščine morda težje dobili priložnost za opravljanje prakse v lokalnem okolju. Vabljeni ste k ogledu trgovine, če pa imate doma še uporabna oblačila, tekstil in obutev, ki jih želite podariti, pa jim jih lahko pošljete ali prinesete. Za dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Kolšek:  masa.kolsek@scv.si.

Nazadnje pa smo multiplikatorke, multiplikator  in koordinatorice projekta čas namenili pogovoru o izvajanju Programa SIMS in drugih projektnih aktivnosti v tem šolskem letu. Strokovno srečanje smo zaključili s kosilom in z aktivnostmi za povezovanje v timu.

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.