Med 19. in 21. septembrom smo se zaposleni na projektu Izzivi medkulturnega sobivanja udeležili 8. mednarodnega kongresa psihologov Slovenije, kjer sta Katarina Kocbek in Mateja Štirn aktivno sodelovali s posterjem na temo Evalvacija Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja” ter ustno predstavitvijo z naslovom Stališča otrok in mladostnikov, študentov ter strokovnih delavcev v VIZ v zvezi z inkluzivnim poučevanjem in kulturno raznolikostjo”.

Veseli smo bili priložnosti, da smo izsledke in aktivnosti projekta predstavili strokovni javnosti.