E-gradivo za poučevanje italijanščine za učence priseljence v 2. in 3. letu šolanja se nahaja v Moodle spletni učilnici OŠ Koper.

Razdeljeno je na odseke po triadah, vsak odsek obsega dve poglavji.

Znotraj vsakega poglavja se nahaja več zaključenih učnih enot ter slovarček neznanih besed.

Gradivo je interaktivno in opremljeno z navodili za uporabo, zato je primerno za uporabo tako za učitelje kot za učence.

Do e-gradiva lahko dostopate preko te povezave (ključ = gradiva).