Z veseljem vas sporočamo, da smo pripravili publikacijo Z drobnimi koraki v slovenščino: vključevanje otrok priseljencev v vrtce.

Njen osnovni cilj je spodbujanje razvijanja medkulturne in raznojezične zmožnosti v predšolskem obdobju.  V njen najdete pregled teoretičnih izhodišč in tudi konkretne smernice, priporočila in primere iz prakse, ki bodo strokovnim delavcem in strokovnim delavkam v podporo in pomoč pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu.

Publikacija je nastala v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.