Na Drugi OŠ Slovenj Gradec se zavedajo pomena pozitivne šolske klime za uspešno vključevanje otrok priseljencev, zato se z različnimi aktivnostmi trudijo za vzpostavljanje in ohranjanje dobrih medosebnih odnosov med zaposlenimi, učenci in starši. Te aktivnosti so vnesli tudi v letni delovni načrt. Učenci socialne veščine krepijo tudi s pomočjo zabavnih iger, ki jim pomagajo, da se med seboj povežejo, spoznavajo in med seboj sodelujejo. V razredih izvajajo razredne ure na temo medkulturnosti. Na eni izmed njih so učenci dobili idejo, da bi za dobrodošlico učencem priseljencem, ki se bodo na novo vključili v njihovo šolo, posneli filmček.

Več lahko izveste v reportaži, ki smo jo pripravili v sodelovanju s spletnim časopisom Časoris.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Reportaža je nastala v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.