Krško, Brežice, Trebnje

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Krškem in okolici

Učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev, učno pomoč, začetno integracija, 50-urni program v okviru projekta »Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju«.

Ana Kramperšek

07 48 81 171

Učenje slovenskega jezika

Zbiranje humanitarnih sredstev v času migrantske krize

 Jure Poglajen

041 717 875

MNZ 180-urni začetni program integracije priseljencev

 Aleksandra Barlo

 07 348 21 03

Različne stopnje poučevanja slovenskega jezika

 07 816 46 77