Pomurska regija

Večgeneracijski center Pomurja ponuja delavnice za iskalce zaposlitve, podporo pri učenju slovenščine, športne, kulturne in umetniške delavnice, prostočasne delavnice za otroke in odrasle, učno pomoč za otroke, medkulturno in medgeneracijsko povezovanje. Sestavljajo ga 4 organizacije:

Mladinski svet Ljutomer

Mladinski svet Ljutomer izvaja dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja. Zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik organiziranega združevanja mladih. Omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti.

0820 09650 in 031 212 393

msljutomer@gmail.com, nina.stegmuller@filantropija.org

https://msljutomer.wixsite.com/msljutomer

Mozaik, društvo za socialno vključenost

Njegove dejavnosti obsegajo:

  • zavetišče za brezdomne osebe in nudenje psihosocialne pomoči le-tem, terensko delo z brezdomnimi osebami in zagovorništvo,
  • individualno delo, skupinske delavnice in skupino za samopomoč za svojce oseb z demenco,
  • programe socialne aktivacije, usposabljanja in zaposlitvene programe,
  • aktivnosti Večgeneracijskega centra Štorklja: delavnice za aktivno preživljanje prostega časa v naravi, na kmetiji, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice za brezposelne, delavnice in druge aktivnosti za pridobivanje različnih kompetenc (starševskih, zdravstvenih, socialnih, finančnih, …), kulinarične, vrtnarske in zeliščarske delavnice, delavnice z živalmi na kmetiji, medgeneracijske dejavnosti in delavnice.

02 526 16 90

info@mozaik-drustvo.si

https://www.mozaik-drustvo.si/#predstavitev

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota

Hiša Sadeži družbe deluje po načelu madgeneracijskega sodelovanja – izmenjave izkušenj in znanj na osnovi prostovoljnega dela. Obiskovalci Hiše se udeležujejo različnih brezplačnih vsebin: tečajev tujih jezikov, kuharskih, računalniških in ustvarjalnih delavnic, delavnic šivanja, potopisnih predavanj. V Hiši nudijo tudi brezplačno učno pomoč za osnovnošolce, organizirajo prostovoljski servis in usposabljanja za prostovoljce. V času šolskih počitnic izvajajo poučne in zabavne počitniške tabore in delavnice.

02 5300 700 in 031 748 412

hisa-ms@filantropija.org, darko.krajnc@filantropija.org

https://www.facebook.com/hisasadezidruzbemurskasobota

VITICA – Medgeneracijski center TISA

Izvajajo storitve in programe za podporo starejšim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva v njihovem življenjskem okolju. Mednje spadajo: osebna asistenca, pomoč na domu, informiranje, svetovanje, zagovorništvo za starejše in druge ranljive skupine. V okviru deluje tudi dnevni center I Z A za osebe s težavami v duševnem zdravju, ki omogoča druženje, prostočasne aktivnosti, krepitev socialnih veščin, delavnice za pridobivanje novih znanj, veščin, spretnosti, strokovno podporo, nudenje pomoči pri uveljavljanju pravic, zagovorništvo.

(02) 561 15 21

www.vitica.si

Izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče (tečaj slovenščine, izpit iz slovenskega jezika, programi za osebni in karierni razvoj, brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere, neformalno izobraževanje).

02 536 15 60

info@lums.si

https://www.lums.si/

Izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče (tečaj slovenščine, izpit iz slovenskega jezika, programi za osebni in karierni razvoj, brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere, neformalno izobraževanje).

02 536 15 60

izobrazevanje@lulendava.si

https://www.lulendava.si/

Delavnice, izobraževanja, tabori za otroke, družabni večeri.

www.mikk.si/

Športne aktivnosti in poletni tabori za mlade.

031 358 813

info@izziv-pomurje.si

http://izziv-pomurje.si/o-nas/kontakt/

Brezplačna učna pomoč, svetovanje, delavnice, počitniško varstvo.

(02) 534 85 82

https://www.facebook.com/Dnevni-center-za-otroke-in-mladostnike-KEKEC-1141279239225315

Etnografski krožek, izleti, folklorna skupina, organizacija kulturnih prireditev.

041 298 210

Izobraževanja za mlade in odrasle za krepitev medkulturnosti, zdravega načina življenja, organizacija srečanj romskih osnovnošolskih otrok.

02 5308 100

romani.union@siol.net

https://romani-union.com/o-nas

Druženje, predavanja, razstave, literarni in glasbeni večeri.

01920123031

kutnjak.d@gmail.com

http://hkd-pomurje.si/drustvo/