Maribor

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Mariboru

Nudenje brezplačne učne pomoči (Program brezplačne učne pomoči zajema neposredno individualno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s težavami pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči in nudenjem vzpodbude ter podpore pri premagovanju vsakodnevnih težav.)

Program “Brezmejni svet” (Osnovni namen programa je socialno, kulturno vključevanje otrok in mladostnikov priseljencev ter potomcev priseljencev v lokalno skupnost ter pomoč pri učenju/spoznavanju slovenskega jezika.)

Nataša Usar

infopeka@infopeka.org

02 300 68 50, 041 481 246

 www.infopeka.org

Osnovna šola za odrasle; Center medgeneracijskega učenja Maribor,projektno učenje mlajših odraslih PUM-o, ISIO (Informiranje in svetovanje), SSU (Središče za samostojno učenje), ZIP (Začetna integracija priseljencev), ZIP (Začetna integracija priseljencev)

info@azm-lu.si

02 234 11 11, 02234 11 33

www.azm-lu.si

Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito, v katerega so vključene osebe prva tri leta po pridobitvi statusa. Program obsega: urejanje življenjskih situacij (iskanje stanovanj, urejanje zdravnikov, informiranje o sistemu in zakonodaji – pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije, spremstvo na CSD, ZRSZ itd.), učna pomoč (šoloobvezni otroci trikrat tedensko, ostali po dogovoru, poudarek je na učenju slovenščine in opismenjevanju) in integracijske aktivnosti (individualna psihosocialna podpora, skupinske aktivnosti – delavnice, obiski dogodkov, športne aktivnosti, dogodki za otroke). Delamo tako s posamezniki kot družinami, otroki in odraslimi.

Renata Daljevec

renatadrustvoodnos@gmail.com

031 773 227

www.odnos.si

Otrokom in mladostnikom pomagajo za življenje, s strokovno podporo pomagajo staršem in vzgojiteljem.

svetovalni.center-mb@guest.arnes.si

02 234 97 00

www.svet-center-mb.si

Lokalno povezana mreža prostovoljskih organizacij, trenutno je vključenih 71 organizacij, nekatere se ukvarjajo z omenjeno temo, nekatere pa ne.

Nataša Usar

041 481 246

www.prostovoljstvo-mb.si

Dejavnosti Društva CPM so namenjene mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje. Namenjene so tudi otrokom, ki se radi igrajo in družijo, odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi otroki in mladimi ter odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenih treningov.

mb-info@cpm-drustvo.si

02 331 83 06

www.cpm-drustvo.si

Program vsem otrokom in mladostnikom nudi učno pomoč, pridobivanje tehnik učenja za lažje učenje, psihosocialno podporo (individualno in skupinsko delo), prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre, druženje, zabavo (tudi rojstno dnevne zabave), kreativne in glasbene delavnice, pomoč pri reševanju medosebnih konfliktov, pomoč pri krepitvi odnosa s starši, dnevno varstvo otrok (kadar imajo starši obveznosti- razgovore za službe, vključitev v svetovalne obravnav , …), pomoč staršem pri starševski skrbi, dostopen računalnik, internet, Informativno/svetovalni center …

Simona Martinšek

pika.dcmb@gmail.com

051 304-015

csd-mb.si/socialno-varstveni-programi/pika-dnevni-center

Sodelovanje pri delavnicah v okviru projekta SIMS.

Marjan Holc

Holc.m@siol.net

041 742 261

Sodelovanje pri delavnicah v okviru projekta SIMS.

Darja Barber

enota.pk@mb.sik.si

02/235 21 06

www.mb.sik.si

Sodelovanje pri delavnicah v okviru projekta SIMS.

Doroteja Žibert

cem@ektc.si

05 908 02 86

http://www.ektc.si/

Neformalno druženje, info točka, aktivnosti skupin za samopomoč, delavnice in predavanja za vse ranljive skupine, usposabljanja in izobraževanja za prostovoljce, izvajanje preventivnih delavnic za krepitev zdravja, izvajanje ustvarjalnih delavnic, učenje uporabe IKT, inštrukcije za osnovnošolce in dijake, izvajanje prostočasnih aktivnosti, usmerjenih v druženje in šport in širitev socialnih mrež, organiziranje in izvedba medgeneracijskih taborov, izvajanje aktivnega druženja s predstavniki različnih društev, glasbene delavnice, aktivnosti, kjer se predstavlja slovenska kultura, hrana, navade, običaji, jezik, aktivnosti, kjer se predstavljajo tuje kulture, hrana, navade, običaji, jezik, potopisna predavanja, nudenje brezplačne pravne pomoči, aktivno varstvo za otroke, druženje ob različnih aktivnostih.

info@danica-vogrinec.si

031 659 734

www.danica-vogrinec.si

Slovenska Bistrica

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Slovenski Bistrici
Broshurë: Lidhja mbështetëse e të huajve në Slovenska Bistrica
Preuzmite brošuru: PODPORNA MREŽA ORGANIZACIJE ZA PRESELJENCE U SLOVENSKOJ BISTRICI

Debatno igralne urice, senzorične delavnice, premagovanje predsodkov pred živalmi, …

Mojca Pešak

041 291 225

Slovenski klub, Središče za samostojno učenje, Računalniški programi, Prostovoljke, …

Brigita Kruder

02 843 07 31

Predavanja, literarni večeri, razstave, ure pravljic, ustvarjalne delavnice, izposoja knjig, …

Patricija Breznik

02 805 51 03

Aktivnosti, članstvo, …

Lučka Goričan

031 635 541

Preventivni progami (učna pomoč, ampak pomoč zaradi drugih kriterijev, ne zaradi statusa priseljenca). Mogoče v prihodnosti več, ker se nekaj dela na tem /aktivator

Ana Flis

02 805 07 71

Začetna integracija priseljencev (organizirano za mame otrok, učencev in dijakov) – izvajajo v prostorih 2.OŠ Slovenska Bistrica

Mojca Harc Novak

02 234 11 11

Izvajanje  – tečaj slovenščine za mame

Judita Kamenšek, Marko Kovač

02 805 14 20

Ponujajo pomoč, ki jim pripada zaradi napotitve s Centra za socialno delo (hrana, oblačila, posredujejo koristne informacije)

Marija Bračič

02 805 01 60

Družabno-ustvarjalne delavnice za ženske (do maja 2018). Po poteku projekta bodo potekale druge aktivnosti.

jasa@onezimosvet.si

FB Jasa