Ljubljana

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Ljubljani

Slovenska filantropija izvaja številne aktivnosti za več ciljnih skupin; za prosilce kot za osebe z mednarodno zaščito ter mlade migrante. Tako nudijo psihosocialno pomoč in podporo, različne aktivnosti za preživljanje prostega časa, učno pomoč, izvajajo skrbništva za mladoletnike brez spremstva in številne druge.

www.filantropija.org

Aktivnosti centra potekajo na različnih lokacijah – Ljubljana Moste, Ljubljana Vič, Grosuplje, Vrhnika, Logatec.

Organizirajo delavnice, predavanja, pogovorne skupine, dogodke …

Nekatere aktivnosti: v Grosupljem, izvajajo delavnice učenja slovenskega jezika ter kuharske delavnice za pripravo tradicionalnih jedi iz drugih kultur; na Vrhniki se otroci priseljencev udeležujejo učne pomoči in varstva ter seveda pri partnerju Slovenski filantropiji na Viču in v Logatcu, kjer potekajo predvsem raznorazne delavnice opolnomočenja za begunce in migrante, med katerimi so tudi priseljenci.

Sedež VGC Skupna točka– Zaloška 54, Ljubljana (zemljevid)

Tanja Petek (vodja centra)

https://www.zpmmoste.net/vecgeneracijski-center-skupna-tocka/

040 760 515

Program aktivnosti

Različne aktivnosti, npr. opismenjevanje v slovenskem jeziku, izobraževanje oziroma predavanje na temo sobivanja različnih kultur, družabne igre in ustvarjalne delavnice.

Nina Živković

nina.zivkovic@cene-stupar.si

030 646 939

Mesečni program

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije zaenkrat nima svojih stalnih prostorov. Usluge, ki jih ponuja svoji ciljni skupini so predvsem na področju informiranja in obveščanja, izdajateljske dejavnosti in na področju organiziranja kulturnih dogodkov. Njihovo delovanje najlažje spremljate preko bošnjaškega internet portala www.bosnjak.si. Poleg tega pa izdajajo tudi časopis Bošnjak, ki ga lahko dobite v njihivih kulturnih društvih, v molilnicah Islamske skupnosti in preko osebnih kontaktov. BKZS izvaja tudi kulturno-izobraževalne projekte.

info@bosnjak.si ali bkzs@bosnjak.si

PP 1624, 1000 Ljubljana

www.bosnjak.si

Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan« je najstarejše društvo z bosansko-hercegovskim predznakom v Ljubljani in okolici. Obstaja že od leta 1992. V društvu delujejo: folklorna, glasbena, pevska, literarna, dramska, šahovska in nogometna sekcija. V prostorih društva Ljiljan je najbolj živahno ob nedeljah (15.00-19.00), ko imajo svoje vaje otroška in mladinska folklorna skupina. Za starejše v društvu organizirajo družabne večere ob sobotah (19.00-22.00). Poleg tega društvo redno organizira različne kulturne dogodke v Ljubljani, člani društva pa pogosto nastopajo tudi drugod po Sloveniji. Društvo izvaja tudi kulturno-izobraževalne projekte.

Luize Pesjakove 9, Savsko naselje, 1112 Ljubljana

05 905 33 60

drustvo.ljiljan

Kulturno umetniško društvo SEVDAH je nastalo 1. septembra 2007 na pobudo ljubiteljev sevdalink ter folklore in drugih kulturnih dejavnosti. Društvo je ustanovljeno z namenom ohranjanja tradicionalnih in kulturnih vrednot narodov BiH kot tudi pripadnikov drugih narodov, ki si želijo sodelovanja v društvu. Društvo ima folklorno, pevsko ter dramsko in kulturno recitatorsko sekcijo. V sklopu folklorne skupine deluje otroška skupina ter skupina odraslih. V glasbeni sekciji društva se ob spremljavi harmonike lahko poizkusite v petju sevdalink, ki so v društvu prednostne. Člani društva se v prostorih na Verovškovi zbirajo ob vikendih.

Verovškova 38, 1000 Ljubljana

info@kudsevdah-ljubljana.com

040 666 615

kudsevdah-ljubljana.com

Društvo slovensko – tajvanskega prijateljstva je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom spodbujanja sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Kitajsko (Tajvan) na kulturnem, gospodarskem in znanstveno izobraževalnem področju.

 Hribarjevo nabrežje 13, 1000 Ljubljana

www.slotaiwan.si

Društvo Nigerijcev v Sloveniji je nevladno in neprofitno društvo, ki je deluje že od leta 2005. Ustanovljeno je bilo z glavnim namenom promovirati medkulturni dialog med slovensko družbo in Nigerijci ter Afričani, živečimi v Sloveniji. Društvo skrbi za vsesplošno integracijo Nigerijcev, dobre odnose med Nigerijci, večjo toleranco do manjšin, spodbuja in sodeluje pri humanitarnih in razvojnih aktivnostih ter spodbuja promocijo Nigerijske kulture tako, da omogoča vsakemu posamezniku, da razvije svoje potenciale s pomočjo kulturnih aktivnosti.

Facebook: https://www.facebook.com/drustvonigerijcev.sloveniji/

 Česnikova ul. 14, 1000 Ljubljana

 • Prvo socialno pomoč (pogovor in prepoznavanje socialne situacije)
 • zagovorništvo pred javnimi institucijami
 • mobilizacijo (aktivacija in usmerjanje na podlagi prepoznanih in izraženih potreb uporabnikov)
 • psihosocialno podporo osebni svetovalni pogovor in prepoznavanje socialne situacije
 • zagovorništvo pred javnimi institucijami
 • Po potrebi zagotavljajo tudi psihoterapijo usposobljene psihoterapevtke
 Mala Loka 22, 1230 Domžale

www.odnos.si

Zavod Vesela dRuščina je zavod za izobraževanje in svetovanje. Naše poslanstvo je zagotoviti vsestransko podporo za multikulturne družine in družine priseljencev iz držav bivše Sovjetske zveze v Sloveniji. Glavna naloga zavoda je razvijati in negovati medkulturni dialog med slovenskim družbenim okoljem in priseljenci, ter izvajati programe na področju:

 • jezikovnega izobraževanja in medkulturnega posredovanja,
 • lažjega vključevanja družin priseljencev iz držav bivše Sovjetske zveze v različne sfere družbenega, ekonomskega, političnega in kulturnega življenja,
 • vzpodbujanja medkulturne komunikacije in medkulturnega učenja,
 • organizacije dogodkov, ki omogočajo socialne stike med otroki in mladino iz istega okolja in krepijo komunikacijo, usmerjeno k ustvarjanju bolj pluralističnega okolja ter drugih programov kulturnega, duhovnega, vzgojnega, izobraževalnega, karitativnega, razvedrilnega in športnega značaja.
www.ruskasola.si

Srbsko kulturno umetniško društvo Vidovdan je bilo ustanovljeno jeseni leta 2004. Društvo so ustanovili posamezniki, ki se zavedajo pomena ohranjanja in prenašanja bogastva narodnega izročila na mlajše generacije. Društvo Vidovdan obstaja in deluje z namenom ohranjanja kulture in tradicije srbskega naroda, predvsem s poustvarjanjem bogate kulturne dediščine.

Od ustanovitve se je v društvo povezalo kar precej članov in trenutno jih šteje okoli 100. Društvo Vidovdan združuje mlade, ki se ob druženju hkrati učijo srbskih narodnih plesov in pesmi ter tudi s tem spoznavajo svoje korenine. Poleg ohranjanja tradicije, društvo predstavlja tudi mesto za srečanje, pogovor, druženje in občudovanje lepote plesa, pesmi, igranja in plesanja vsakega posameznika.

Društvo se od večine ostalih srbskih društev loči po tem, da ga vodijo mladi ljudje, ki poleg ostalih obveznostih (večina je še študentov) skrbijo, da društvo raste in se razvija. Na to kažejo številni nastopi in drugi kulturni dogodki, ki se jih člani z veseljem udeležujejo.

 SKUD Vidovdan, Rusjanov trg 10, 1000 Ljubljana

http://www.zkdl.si/index.php?option=com_content&view=article&id=171%3Asrbsko-kud-vidovdan&catid=73%3Aplesne-skupine&Itemid=95

Kulturno umetniško društvo KUD Mladost Ljubljana je relativno mlado kulturno umetniško društvo, ki se ukvarja z ohranjanjem srbske tradicije in kulture. Ustanovljeni smo leta 2001. Osnovna dejavnost društva je folklora – učenje plesov in pesmi. Osnovno dejavnost smo razširili na literarno in dramsko ustvarjanje ter na športne aktivnosti. Štejemo nekaj več kot 200 aktivnih članov in lahko se pohvalimo, da smo s pestrim delovanjem v svoje vrste privabili cicibane, dijake, študente in veterane (odrasle). Temu primerno, tudi sekcije znotraj društva delujejo v večjih starostnih skupinah.

 KUD Mladost Ljubljana, Belokranjska ul. 6, 1000 Ljubljana

www.kud-mladost.net

Srbski kulturni center “Danilo Kiš” je neprofitno združenje posameznikov, ustanovljeno leta 2009 z namenom spodbujanja medkulturnega dialoga med Slovenijo in Srbijo. Center aktivno deluje na vzpostavljanju nove ravni sodelovanja med slovensko in srbsko kulturo, na promoviranju srbskega jezika in kulture v Sloveniji kot tudi sodobne slovenske kulture v Srbiji. Glavno poslanstvo SKCDK je vzpostavitev novih vezi med Slovenijo in Srbijo ter širšo regijo.

Skozi svoje programe in projekte SKCDK deluje na naslednje načine:

 1. spodbuja kritično refleksijo in poglobljeno izobraževanje o preteklosti, državljanskih vrednotah, kulturni dinamiki in različnih ravneh kulturnih identitet
 2. zavzema se za sodobno in aktivistično strukturiranje kulture skozi spodbujanje manjšinskih in ranljivih skupin na medkulturni in medskupinski dialog;
 3. neguje večjezičnost;
 4. spodbuja spreminjanje samorazumevanja srbske in ostalih etničnih skupnosti kot tudi revalorizacijo njihove kulturne in družbene vloge v Sloveniji skozi iskanje inovativnih in ustvarjalnih modelov;
 5. vzpostavlja nove oblike kulturnega komuniciranja v javnosti z odkrivanjem zapostavljenih ali poenostavljeno interpretiranih kulturnih fenomenov in povezav; zavzema se za evropska merila strpnosti, spoštovanje človekovih pravic ter anti-diskriminatorne politike;
 6. posreduje pri doseganju stabilizacijskih sporazumov kot tudi sporazuma za vključitev Srbije (in Zahodnega Balkana) v EU s spodbujanjem miru, stabilnosti in gospodarskega razvoja Zahodnega Balkana ter odpiranjem možnosti za pridružitev EU.
 Srbski kulturni center “Danilo Kiš”, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana

info@dkis.si ali skcdanilokis@dkis.si

064 126 624

Nevladna, prostovoljska, humanitarna in nepridobitna organizacija za varstvo in promocijo človekovih pravic. Osveščajo o človekovih pravicah in odločno nasprotujejo njihovim kršitvam.

E-naslov: https://www.amnesty.si/

 Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Trzin

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Domžalah in okolici

Nudijo delavnice za vse mlade, tudi priseljence (ne ločeno): ustvarjalne delavnice, tečaji tujih jezikov, počitniške aktivnosti, foto delavnice, kreativne delavnice, kulturni večeri, mednarodni projekti …

info@czm-domzale.si

Nudenje pomoči pri učni snovi, pri nalogah, izvajajo tudi razne delavnice za vse mlade.

info@sod.si