V poletnem obdobju smo učitelji multiplikatorji projekta Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja na vključenih zavodih počeli marsikaj zanimivega in poučnega.

 

V juliju so na Osnovni šoli Jožeta Moškriča potekale počitniške aktivnosti, kjer smo se skupaj z učenci priseljenci udejstvovali v raznolikih dejavnostih. Učenci so preživljali čas na ustvarjalen način, se ob tem sproščali, zabavali ter se vedno naučili kaj novega.

Na zunanjem igrišču šole smo se veliko gibali in igrali igre, tudi te, ki so jih poznali naši dedki in babice, kot je npr. Zemljo krast, kjer so otroci naštevali države, ki jih poznajo.

Pri družabni igri Potujoči obrtniki se je en od otrok vživel v vlogo obrtnika delodajalca, ostali pa so bili mojstri, ki iščejo delo. Obrtniku so morali mojstri s pomočjo pantomime zaigrati, kaj znajo (npr. vrtnarjenje, kuhanje, poučevanje), on pa je ugibal, za kateri poklic gre in jih poskušal ujeti. Tako so otroci obnavljali svoje znanje iz poimenovanja poklicev v slovenščini. Namen druženja na igrišču je poleg gibanja na svežem zraku in sprostitve tudi utrjevanje socialnih vezi. Otroci so med drugim na počitniških aktivnostih naredili tudi sladico, igrali namizne igre, poslušali pravljico ter ustvarjali. Ob izdelavi okvirjev za slike in darilnih škatlic so spoznavali likovno tehniko marmoriranje. Marmorni vzorec dobimo s pomočjo barv, ki temeljijo na oljni podlagi, ki jih nakapljamo na površino vode v kadički. Z barvami izdelamo različne vzorce in na koncu na vodno površino postavimo risalni list, na katerega se odtisnejo prelepi barvni vzorci, ki spominjajo na kamnino marmorja.

           

 

V mesecu avgustu pa so potekale na Osnovni šoli Domžale obnovitvene urice slovenščine ter dobrodošlica za nove vpisane otroke in njihove družine. Učenje slovenščine je v vročem poletnem času potekalo malo bolj sproščeno. Otroci so tvorili heterogeno skupino, imeli so različna predznanja slovenskega jezika in bili različnih starosti, a se je ure slovenščine lahko uresničevalo s prilagoditvami. Naloge so dobili na podlagi slikovnega gradiva, poudarek pa je bil na učenju in utrjevanju besednega zaklada.

     

Spoznavali so živali v Jadranskem morju, opisali dele telesa morskih živali in drugih divjih živali, na koncu pa so znali pravilno poimenovati tudi vse dele telesa pri človeku…. Učenje slovenščine smo seveda popestrili s poučnimi igrami. Otrokom je bila zelo všeč didaktična igra Deli telesa in barve ob kateri so metali kocko, premikali figure po igralnih poljih, ob tem poimenovali del telesa in ga pobarvali z barvo, ki je bila napisana na polju.

Po uricah slovenščine, kjer so utrjevali svoje znanje jezika, so nekaj ur prebili ob druženju, namiznih igrah in dejavnostih za spodbujanje osebne prožnosti. Le-ta nam omogoča, da se opremo na svoje notranje in zunanje vire moči in uspešno rešujemo težave s hitrim prilagajanjem, učenjem in preseganjem obstoječih življenjskih vzorcev. Tako so na primer igrali igro Mikado malo drugače, ki ima dodana vprašanja, natisnjena na karticah v istih barvah, kot so palčke. Za pričetek igre šop palčk postavimo pokonci in jih nato spustimo, da padejo v krogu, druga čez drugo. Ko učencu uspe eno izvleči, brez da bi premaknil druge, izbere kartico enake barve in prebere vprašanje ali izziv. S pomočjo igre se tako učenci med seboj bolje spoznajo in gradijo pozitivne, podporne odnose. Morda dobijo vprašanje, kateri osebi najbolj zaupajo, kateri dogodek z družino ali prijatelji jih je najbolj razveselil, opišejo kakšen je dober prijatelj ali pa navedejo šalo… Eden od izzivov je bil, da otrok sam predlaga neko družabno igro, ki se jo potem skupaj igrajo. Tako so se skupaj igrali preprosto družabno igro kamen, škarje, papir in ob tem zelo uživali.

     

Na lep sončni dan smo odšli tudi na šolsko igrišče, kjer so se otroci sprostili ob športnih igrah, ki jih je vodila gospa iz Športno atletskega društva Mavrica Domžale. Igrali so se z različnimi športnimi rekviziti, kjer so tudi imeli priložnost ponavljati besede za barve, števila in se naučiti poimenovati športne rekvizite. Nasmejali smo se, ko smo učenca iz Rusije vprašali, kako lopar poimenujejo v njegovi državi. Lopar v Rusiji poimenujejo tudi z besedo ”raketka” kar je v slovenščini pomanjševalnica s popolnoma drugačnim pomenom.

     

Obnovitvene urice slovenščine smo vedno zaključili z namiznimi igrami in ena od teh je tudi igra Slovenija, ki so jo izdelale strokovne sodelavke projekta SIMS. Igra vsebuje sedem aktivnosti različnih stopenj zahtevnosti, pri čemer se otroci učijo nove zanimive pojme o državi, igrajo spomin, rešujejo kviz o Sloveniji… Igra je  namenjena vsem, ki bi želeli spoznati Slovenijo, njene naravne in kulturne znamenitosti, tradicionalne jedi, praznike in običaje ali pomembne osebnosti…

 

 

Ob druženju na počitniških aktivnostih smo se imeli lepo in otroci so se ob tem imeli priložnost tudi naučiti nove stvari. Kaj je lepšega, kot združiti igro in učenje!

 

 

Avtorica:

Anita Novak, multiplikatorka na OŠ Trzin

Prispevek je nastal v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Repubilka Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.