Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Obalno-kraški regiji

Področje državljanstva:

 • ugotavljanje državljanstva na prvi stopnji
 • sprejemanje vlog za pridobitev državljanstva po naturalizaciji in ažuriranje državljanstev

Področje migracij:

 • dovoljenje za začasno prebivanje tujca, državljana tretje države
 • dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU ali slovenskega državljana
 • potrdilo o prijavi prebivanja državljana EU
 • dovoljenje za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije
 • dovoljenje za stalno prebivanje tujca, državljana tretje države
 • dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU ali slovenskega državljana
 • odpoved prebivanja državljanu EU ali družinskemu članu državljana EU ali slovenskega državljana
 • prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU (EGP)
 • prenehanje dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje državljanu tretje države z odrekom ali iz drugih razlogov
 • razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje državljanu tretje države
 • razveljavitev dovoljenja za stalno prebivanje državljanu tretje države
 • denarna odškodnina za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz RS
Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper

 Anita Starc, vodja Referata za osebna stanja in migracije

ue.koper@gov.si

05 663 76 00 ali 05 663 76 18

05 663 76 21

Center za socialno delo Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper

gpcsd.koper@gov.si

05 663 45 50

www.csd-kp.si

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – ordinacijski čas: torek, 14.00 – 17.00

ZD Koper Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

05 66 47 341

www.zd-koper.si/sl/urniki/78-urniki-za-probono/66-ambulanta-pro-bono

Neprofitni zasebni zavod nudi:

 • pravno pomoč in podporo predvsem za diskriminirane skupine (družinsko, delovno, izvršilno pravo, pravo socialne varnosti),
 • družinsko in osebno svetovanje,
 • ostale dejavnosti preventivne narave (ozaveščanje v boju proti trgovini z ljudmi)
Pravni center za varstvo človekovih pravic, Ulica ob velikih vratih 6, 6000 Koper

Margerita Jurković

margerita.jurkovic@pravni-center.si

031 772 737

www.pravni-center.si/
Psihosocialno svetovanje.

Gortanov trg 15 (2. nadstropje), 6000 Koper

Nikolina Jeretič

nikolina.jeretic@primss.si

041 360 913

Preventivni socialno-varstveni program za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta nudi:

 • psihosocialno pomoč,
 • preventivno-vzgojne dejavnosti,
 • pomoč pri šolskem delu,
 • prostočasne dejavnosti.
Dnevni center za otroke in mladostnike Koper, Kolarska ulica 10, 6000 Koper

Urška Prinčič

dnevnicenter.kp@gmail.com

05 663 45 90

 051 389 608

https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Dnevni-center-za-otroke-in-mladostnike-Koper-P-e-t-K-A-184031898275565/

Aktivno preživljanje prostega časa, učna podpora, počitniške aktivnosti.

 Kraljeva 17, 6000 Koper (Krajevna skupnost Za Gradom)

Daša Šarkanj

zavod.newprevent@gmail.com

040 464 388
Programi za otroke in mladostnike vključujejo:

 • info točko,
 • svetovanje,
 • učno pomoč,
 • pomoč pri učenju slovenščine (za otroke in starše),
 • delavnice,
 • mednarodne mladinske izmenjave,
 • EVS prostovoljstvo,
 • prostočasne aktivnosti.

Več informacij v zloženki: epicenter.simcpiran.si/wp-content/uploads/2014/07/epicenter_zlozenka_2016.pdf

 Mladinski EPI center Piran, Ul. IX. Korpusa 44a, 6330 Piran

Patricija Lovišček

epicenter@simcpiran.si

05 996 70 63 (EPI Piran)

041 719 133 (EPI Piran)

 Mladinski EPI center Piran, enota Lucija, Fazanska 1, 6320 Portorož

05 671 03 99 (EPI Lucija)

www.simcpiran.si
Regionalni center namenjen združevanju prebivalcev občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Namenjen je predvsem:

 • spodbujanju vključevanja različnih ranljivih skupin v družbo,
 • izobraževanju,
 • medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju.

Izvajajo delavnice za iskalce zaposlitve, podporo pri učenju slovenskega jezika, delavnice v računalniškem kotičku, prostočasne delavnice za otroke in odrasle, pomoč za otroke.

 Večgeneracijski center Morje,  Koper, Cesta Zore Perello-Godina 3, 6000 Koper

Keli Jerman

040 772 030

center.morje@gmail.com

www.ekoper.si/koper/v-kopru-zazivel-vecgeneracijski-center-morje/

centerMorje
Izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih na Obali nudi:

 • tečaj slovenščine kot drugi oz. tuj jezik,
 • izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni,
 • programi za osebni in karierni razvoj,
 • brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere,
 • neformalno izobraževanje.
Cankarjeva ulica 33, 6000 Koper

info@lu-koper.si

Informacijska pisarna

05 612 80 00

www.lu-koper.si/
Jezikovne delavnice, poučevanje bosanskega jezika, gledali-ške in ustvarjalne delavnice, folklora in ples.

Spodnje Škofije 071, 6281 Škofije (aktivnosti so v Kampelu 3g)

drustvo.behar@gmail.com

 Belkisa Vuković, predsednica

drustvo.behar@gmail.com

040 303 223
Društvo izvaja kulturne, umetniške in izobraževalne vsebine, ter neguje ljudsko izročilo srbskega in drugih balkanskih narodov, ki živijo na Slovenski obali.

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem k poustvarjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine skozi ljudsko glasbo in ples.

Društvo izvaja tudi kreativno-izobraževalne delavnice za otroke in mladostnike (učenje jezika, cirilice, kulture).

 Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, (prostori KS Semedela)

Jadranka Beti

070 330 291

info@akudkolo.si ali akud.kolo@hotmail.com ali jadrankabeti@yahoo.com

V okviru društva delujejo sekcije:

 • literarna,
 • glasbena,
 • dramska,
 • športna,
 • informativna.
 Istrska cesta 41, 6000 Koper

 Heset Ahmeti, predsednik

kdiliria@gmail.com

041 648 076

https://www.facebook.com/shoqatailiria/photos/kultura-balkana-kd-iliria-koperkulturno-literarno-sobotno-popoldne-s-pisateljico/915051008514523/

Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo “Istra” Piran izvaja:

 • moška pevska skupina (Klapa Bevanda) in folklorna skupina,
 • organizira kulturne dogodke: Dan državnosti Republike Slovenije in Republike Hrvaške, Festival hrvaške folklore in glasbe, Festival istrskih plesov in pesmi, Razstava hrvaških ljudskih noš idr.

V društvu delujeta tudi teniška in nogometna sekcija (tradicionalni Turnir prijateljstva med diplomati in predstavniki parlamentov Republike Slovenije in Hrvaške).

Društvo si prizadeva za uspešno negovanje in predstavljanje hrvaške kulturne dediščine in tudi dediščine ostalih narodov na območju slovenske Istre. Še posebej se zavzema za aktivno sodelovanje z lokalnimi oblastmi, javnimi ustanovami in zavodi ter njihovimi predstavniki v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški na področjih vzgoje, izobraževanja in drugih kulturnih dejavnosti ter športa. Društvo je eno izmed največjih in reprezentativnih hrvaških društev v Sloveniji, ki skrbi za kulturno udejstvovanje, izobraževanje, ohranjanjem hrvaške kulturne identitete v slovenski Istri in se zavzema za uradno priznanje hrvaške narodne skupnosti kot manjšine.

Župančičeva ulica 14, 6330 Piran

 Joso Begić, predsednik

joso.begic@gmail.com

070 997 457

 Mirna Buić, članica UO

031 256 191

mirna.buic@gmail.com

https://www.facebook.com/HkdIstraPiran/