Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Primeri dobrih praks

Radijska oddaja ob evropskem dnevu jezikov na OŠ Maksa Durjave Maribor

Počitniške aktivnosti na OŠ Maksa Durjave Maribor