Slovenj Gradec

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Slovenj Gradcu

Tečaj slovenščine za starše (začetna integracija priseljencev)

Slo kot drugi in tuji jezik (plačljivo, izvaja se glede na interes  – trenutno ne)

Popoldanske dejavnosti za učence (izvaja se po potrebi –trenutno ne)

Urška Novak

urska.novak@mocis.si

02 884 64 09

Učno pomoč, aktivno organizirano preživljanje prostega časa in pomoč pri razvijanju socialnih veščin (3x tedensko).

Nastanitev za mladoletne osebe brez spremstva.

Jerneja Lorber

csdsg.krizni.center@gov.si

041 962 029

Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem

Razne aktivnosti za priseljence: tečaji slovenskega jezika za priseljence, nudenje učne pomoči, delavnice in predavanja namenjena spoznavanju različnih kulturnih raznolikosti ter razne ustvarjalne delavnice.

Več na: http://vgc.sktmradlje.si/koledar-aktivnosti-sktm-radlje

http://vgc.sktmradlje.si/neformalno-druzenje-in-informiranje

MKC Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 8, 2360 Radlje ob Dravi

projekti@sktmradlje.si

040 125 134 (vodja projekta)

Aktivnosti v okviru Večgeneracijskega centra.

Več na: http://vgc.sktmradlje.si/koledar-aktivnosti-kmc-ravne

Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem

02 828 08 80

vgc.sktmradlje.si/koledar-aktivnosti-kmc-ravne

Tečaji slovenščine za tujce na različnih lokacijah na Koroškem.

CSD Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem

gpcsd.ravne@gov.si

02 821 63 50