Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Koristne informacije in povezave

Pobuda “Moj košček za mir” (“My piece for peace”)

www.mypieceforpeace.com

 

Projekt “Le z drugimi smo”

https://lezdrugimismo.si/sl

 

European Centre for Modern Languages of the Council of Europe

http://www.ecml.at/http://maledive.ecml.at/http://eplc.ecml.at/http://pluriliteracies.ecml.at/en-us/http://parents.ecml.at/http://modelsofexcellence.eleducation.org/

 

Brezplačno učenje jezikov na spletu

http://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm

 

Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji

www.infotujci.si

 

Videi o etiki in državljanjskih pravicah za tretjo triado OŠ

http://aktivatorji.rtvslo.si/

 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole

Zavod RS za šolstvo, maj 2012

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole

 

Zgodbe iz različnih koncev sveta

www.worldstories.org.uk
 

Društvo Humanitas

http://www.humanitas.sihttp://www.humanitas.si/?subpageid=255