Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Koledar

Lokalni posvet III. OŠ Celje

21. 3. 2017 ob 17:30, likovna učilnica III. OŠ Celje.

Vabilo

 

Lokalni posvet OŠ Maksa Durjave Maribor

30. 3. 2017 ob 11:00, učilnica št. 6, OŠ Maksa Durjave.

Vabilo

 

Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 4. modul

12. 4. 2017, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vabilo in Program

 

Napovednik dogodkov za šolsko leto 2016/2017

Konzorcij Lokalni posveti

2016/2017

Strokovna srečanja

2017

OŠ Matije Čopa Kranj 11. 4. 2017 30. 5. 2017
OŠ Tončke Čeč Trbovlje 29. 3. 2017  
OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj 27. 2. 2017
OŠ Livada 21. 2. 2017 27. 9. 2017
OŠ Trzin 22. 2. 2017
OŠ Grm Novo mesto 6. 3. 2017 7. 12. 2017
SŠ Slovenska Bistrica 15. 3. 2017
III. OŠ Celje 21. 3. 2017  
OŠ Maksa Durjave Maribor 30. 3. 2017
OŠ Koper 6. 4. 2017
OŠ Antona Globočnika Postojna 13. 4. 2017
OŠ Leskovec pri Krškem april 2017
SŠ Jesenice 5. 5. 2017  
II. OŠ Slovenj Gradec 9. 5. 2017  
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica med 15. in 19. majem 2017 7. 3. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pretekli dogodki

Lokalni posvet Srednja šola Slovenska Bistrica
15. 3. 2017 ob 11h, predavalnica 101 Srednje šole Slovenska Bistrica; Vabilo

 

Lokalni posvet Osnovne šole Grm
6. 3. 2017 ob 12h, OŠ Grm, Trdinova ul. 7, Novo mesto, v učilnici št. 109, v pritličju; Vabilo

 

Lokalni posvet Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
27. 2. 2017 ob 14h, OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj; Vabilo

 

Okrogla miza na OŠ Livada – Kaj nam pomeni materinščina – jezik, ki se ga najprej naučimo
21. 2. 2017 ob 17:30, OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana; Vabilo

 

Lokalni posvet Osnovne šole Trzin “Slovenija, moj (novi) dom”
22. 2. 2017 ob 9h, Center Ivana Hribarja Trzin; Vabilo

 

Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 3. modul
30. 1. – 1. 2. 2017, Terme Zreče

 

Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 2. modul
14. – 16. 11. 2016, Terme Snovik

 

Usposabljanje multiplikatorjev in članov strokovnega tima SIMS za izvedbo programa SIMS – 1. modul
20. – 21. 9. 2016, Osnovna šola Koper, Koper

 

Posvet »Izzivi medkulturnega sobivanja«
19. 9. 2016, Osnovna šola Koper, Koper