Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Koledar

Usposabljanja

V prihajajočem letu organiziramo nekaj usposabljanj za uporabo različnih pedagoških metod in pristopov. Multiplikatorji SIMS in člani strokovnih timov na konzorcijskih šolah imajo prednost, k prijavi pa vabljeni tudi ostali!

Več na spodnji povezavi:

Usposabljanje za izvajanje programa ulični nogomet, pomlad 2018

Usposabljanje za “Krepitev podpornih mrež za vključevanje staršev priseljencev in drugih staršev v šolsko in širše socialno okolje”, 16. in 17. marec 2018

 

Strokovna srečanja in lokalni posveti

 

 

Seznam dogodkov v šolskem letu 2017/2018

Konzorcij Lokalni posveti

2017/2018

Strokovna srečanja

2018

OŠ Matije Čopa Kranj  13. april 2018
OŠ Tončke Čeč Trbovlje  23. maj 2018 4. april 2018
OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj  15. marec 2018
OŠ Livada 13. november 2017
OŠ Trzin 22. maj 2018
OŠ Grm Novo mesto  26. marec 2018
SŠ Slovenska Bistrica 19. april 2018
III. OŠ Celje 15. marec 2018  
OŠ Maksa Durjave Maribor 28. marec 2018
OŠ Koper 6. april 2018
OŠ Antona Globočnika Postojna 19. april 2018
OŠ Leskovec pri Krškem  17. januar 2018
SŠ Jesenice 11. maj 2018  
II. OŠ Slovenj Gradec 21. februar 2018  
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 28. marec 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pretekli dogodki