Vsi smo se že velikokrat srečali z besedo tutor. Vemo, da osebe, ki so v vlogi tutorja, srečamo v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli in na fakulteti. Pa pravzaprav vemo, kaj beseda sploh pomeni?

Preden začnemo govoriti o pomenu tutorstva, moramo torej razjasniti, kaj se skriva za besedo tutor. V SSKJ je termin razložen tako: »-ja m (ū) knjiž. varuh, skrbnik: postaviti mladoletniku tutorja; pren. tutor življenja« (SSKJ, b. d.).

Glede na zgornjo razlago je jasno, da je tutor oseba, ki pomaga svojemu »varovancu«. Pomoč mu lahko nudi pri učenju in premagovanju najrazličnejših ovir v vsakdanjem življenju. Tutorstvo je torej druženje in pomoč hkrati. Čeprav velja prepričanje, da je med tutorjem in tistim, ki potrebuje pomoč, starostna razlika, ni nujno tako. Ena od vrst tutorstva je namreč tudi medvrstniško tutorstvo. Najizraziteje se izvaja v osnovni šoli. Tukaj delo usmerja učitelj tutor, učenci pa nastopajo v vlogi tutorja na eni in »varovanca« na drugi strani. Ravno podobnost pogledov na svet, iste izkušnje in podobna zrelost so tiste, ki medvrstniško tutorstvo delajo tako posebno. Učenec tutor namreč ve, kako lahko pomaga svojemu sošolcu, ga motivira in nenazadnje doseže, da njegov prijatelj snov razume. Seveda pa pomoč pri obravnavi snovi ni edina prednost izvajanja tutorstva na šoli. Med tovrstnim druženjem se učencu, ki potrebuje pomoč, dvigne samozavest, nauči se zaupati, hkrati pa spozna novega prijatelja, na katerega se lahko obrne v stiski. Zapisano je odlična popotnica za prihodnost.

Ves čas se osredotočamo na učenca, ki mu tutor pomaga. Kaj pa tutor? Ali tudi on med svojim delom kaj pridobi? Na prvi pogled je tutorstvo obveznost, saj mora učenec po pouku ostati v šoli in nuditi pomoč drugemu. Če pa pomislimo malo bolje, hitro vidimo, da se za tem skriva veliko več. Res je, da mora učenec tutor dejavnosti nameniti čas, vendar se v tem času uči, utrjuje in nadgrajuje svoje znanje, razvija nove vrednote ter odnos do dela in učenja, hkrati pa poveča svojo samozavest in zaupanje vase.

Slika 1. Učenka tutorka pomaga svojemu sošolcu (Medvrstniško tutorstvo, 2017)

Kot smo zapisali na začetku, pa obstaja še tutorstvo, kjer odrasla oseba nudi pomoč otroku oziroma učencu. Tudi tukaj poleg pomoči pri učenju obstajajo koristi za obe strani. Učenec lahko v tutorju najde zaupnika, ni ga strah pokazati svojega neznanja, obenem pa je delo običajno individualno ali v parih, zato se lahko tutor popolnoma posveti otroku, njegovim zanimanjem in potrebam. Ob tem tutor pridobi neprecenljivo izkušnjo, saj začne na svet gledati z drugimi očmi. Spozna namreč drugačen način dela, ki ga obogati profesionalno in osebnostno.

Tutor, Teacher, Education, Student, Pupil, Class

Slika 2. Tutor pomaga učenki (Pixabay, 2020)

Ali te je začelo tutorstvo zanimati? Če je tvoj odgovor pritrdilen in bi se rad/-a preizkusil/-a v tej vlogi, svojo učiteljico povprašaj o možnosti tutorstva na vaši šoli. In zapomni si misel Soerena Kierkegarda, ki enako kot za učitelje velja tudi za tutorje: »Biti učitelj v pravem pomenu besede pomeni biti učenec. Poučevanje se začne takrat, ko se učitelji učite od učencev, se postavite na njihovo mesto in razumete, kaj razumejo in kako.«

 

Viri

ABC VIZ (2007). Misli o učiteljih. Pridobljeno 29. 10. 2019 s http://www.ipsos.si/web-content/VIZ-portal/ogled/citati%204%20-%20u%20uciteljih.html.

SSKJ (b. d.). Tutor. Pridobljeno 29. 10. 2019 s https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=*tutor.

Medvrstniško tutorstvo (2017). Pridobljeno 29. 10. 2019 s https://www.schoolplanner.co.uk/blog/pupil-premium-strategies-5-peer-tutoring/.

Pixabay (2020). Pridobljeno 20. 1. 2020 s https://pixabay.com/photos/tutor-teacher-education-student-606091/

 

Avtorica:

Kaja Hercog, multiplikatorka Programa SIMS na Osnovni šoli Maksa Durjave Maribor

 

Članek je pripravljen v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.