Prvi stik staršev s šolo je navadno vzpostavljen ob vpisu otroka v šolo. Skozi leto si prizadevamo vzpostaviti sodelovalen odnos šole s starši z namenom skupnega delovanja v dobro otroka. Šola lahko deluje kot pomemben vir informacij za novo priseljene družine in pripomore k vključenosti v lokalno okolje.

 

Sprejem z dobrodošlico

Ob vpisu otroka šolska svetovalna služba z vabilom povabi starše in otroke na sprejem z dobrodošlico. Navadno ga šola organizira dan pred začetkom šolskega leta. Ta dan je namenjen spoznavanju šolskih prostorov, učiteljev in vrstnikov. Otroci in starši se prvič srečajo z razrednikom in že vzpostavijo prvi osebni stik, ki pripomore k nadaljnjem sodelovanju. Ta dan tudi organizacije v lokalnem okolju predstavijo aktivnosti, ki se jih lahko otroci in starši udeležijo (delavnice, tečaji jezika, učna podpora itd.). V kolikor starši ne govorijo slovensko, jih ob vabilu spodbudimo, da pridejo na šolo z osebo, ki lahko prevaja.

 

Uvodni pogovor in individualni načrt aktivnosti

V prvih tednih vključenosti otroka v šolo si vzamemo čas za pogovor. Razrednik, starši, otrok in šolska svetovalna služba spoznamo otroka kot celoto: pogovorimo se o izkušnjah, ki jih je imel v prejšnji šoli, o navadah, interesih, močnih področjih in morebitnih izzivih, s katerimi se je otrok srečeval. Skupaj s starši načrtujemo celostno vključenost otroka v novo okolje in otroku pomagamo, da še naprej razvija interese in kompetence. Usmerimo jih v klube, društva in aktivnosti v lokalnem okolju. Predstavimo jim tudi informacije o društvih priseljencev, ki so lahko pomembna podporna mreža družini.

Pri tem ne pozabimo na vključenost staršev. Velikokrat slišimo, da se starši želijo naučiti jezika. V kolikor ne izvajamo tečaja jezika na šoli, jih usmerimo k izvajalcem tečajev slovenščine v lokalnem okolju. Izročimo in predstavimo jim zloženko o podpornih okoljih. Z vključevanjem v aktivnosti v lokalnem okolju tudi sami prispevajo k medkulturnem dialogu. Posamezni starši so tudi že predstavljali svojo kulturo in jezik v lokalnem okolju.

Ob spoznavnem pogovoru staršem predstavimo tudi individualni načrt aktivnosti, v katerem skozi celo leto načrtujemo in spremljamo otrokov napredek.

 

Medkulturne delavnice za otroke in starše

Skozi leto organiziramo medkulturne delavnice za otroke in starše. V prvih mesecih jih povabimo na voden ogled mesta, kjer jim predstavimo kulturno-zgodovinske znamenitosti mesta. Aktivnost je tudi priložnost za neformalno druženje in povezovanje staršev, otrok in strokovnih delavcev šole. V kolikor nekdo ne razume jezika, povabimo prevajalce (otroke ali starše).

Druga medkulturna delavnica je namenjena spoznavanju novoletnih navad in običajev v Sloveniji in drugod. S starši in otroki predstavimo različne navade in praznovanja ob novem letu. Skozi pogovor hitro ugotovimo, da se vsi ob praznikih radi družimo ob dobri hrani in v družbi najbližjih, ne glede na to, od kod prihajamo. Na delavnici poleg spoznavanja običajev tudi ustvarjamo hišice iz umetne mase, ki jih kasneje zamenjamo za prostovoljne prispevke na šolskem bazarju.

 

Sodelovanje skozi celo leto

Skozi leto ohranjamo redne stike s starši na govorilnih urah. Pri dogovarjanju za govorilne ure je zelo pomembno preverjanje razumevanja zaradi jezikovnih ovir. Informacije se hitreje izgubijo preko telefonskega pogovora kot preko pisnega vabila.

Včasih slišimo, da je težko vzpostaviti sodelovanje s starši. Sama opažam, da je veliko lažje sodelovati s starši, ko imamo vzpostavljen odnos in zaupanje. Za to pa si seveda moramo vzeti čas. Tudi ko včasih mislimo, da starši nov sistem in pričakovanja razumejo, še temu ni nujno tako. Ves čas je potrebno preverjati razumevanje jezika, tudi pri govorcih bližnjih slovanskih jezikov.

Za najbolj učinkovito sodelovanje je potrebno vzpostaviti zaupanje. Ko to imamo, je direkten nagovor starša in osebno povabilo k sodelovanju ali obisku govorilne ure veliko bolj učinkovito.

 

Avtorica:

Nika Rudež, multiplikatorka na Osnovni šoli Koper

 

Članek je pripravljen v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.