Vsak od nas se je kdaj v življenju znašel v situaciji, ko je prišel nekam na novo. Pa naj bo to selitev v nov kraj, menjava šole, menjava službe, vpis v novo plesno šolo ali menjava nogometnega kluba. Lahko se spomnimo, da ni najlažje priti v novo okolje, kjer se vsi drugi že poznajo, mogoče imajo neke svoje »fore«, svoja pravila, ki nam še niso jasna, in zato se na začetku ne znajdemo najbolje. Ne vemo, kje je stranišče, kje je garderoba, kakšen je nov trener in tako dalje. V takih primerih je zlata vredno, če nam nekdo od sodelavcev, sošolcev, soigralcev pomaga in nam kaj razloži.

Zamislimo si zdaj še situacijo, da pridemo nekam na novo iz druge države, recimo na novo šolo, nikogar ne poznamo, nimamo prijateljev in povrhu vsega ne razumemo in ne govorimo istega jezika, kot vsi drugi okoli nas. Ne vemo, kaj govorijo in razlagajo učitelji, ne razumemo, o čem se pogovarjajo sošolci med odmori. Pred sabo dobimo list z nalogami, a ne razumemo navodil. Radi bi pravilno rešili naloge, da bi nas učiteljica pohvalila, a ne vemo, kaj moramo narediti. In tudi vprašati ne moremo, ker ne znamo jezika. Še kako prav bi nam prišla pomoč, kajne?

Kdo pa ne bi bil rad uspešen v šoli? Prav vsak bi se rad izkazal pred sošolci in pred učitelji. Včasih se učencem, ki se priselijo iz druge države, zgodi to, da zaradi nerazumevanja jezika ne morejo biti več tako uspešni oziroma »pridni«, ne morejo reševati nalog tako, kot so jih lahko prej v svoji državi, ko so razumeli jezik učiteljev. Zaradi tega so lahko tudi žalostni in razočarani. Če bi rad takemu sošolcu pomagal, bo ta gotovo zelo vesel pomoči in mu bo veliko pomenilo, da ti ni vseeno in da si se pripravljen potruditi. In kaj lahko narediš v razredu? Včasih je lahko dobra pomoč že to, da razumeš, da novi sošolec ne more vsega tako hitro napisati po nareku ali prepisati s table in mu ponudiš svoje zapiske, da si prepiše, kar mu manjka. Ali pa da mu pokažeš zapis pravilnih odgovorov v delovnem zvezku. Ko se bo sošolec naučil dovolj dobro slovensko, bo gotovo poskusil tudi sam rešiti naloge, saj smo vsi radi samostojni, če to zmoremo. V Sloveniji skoraj vsi učenci dobro znate angleško. Lahko vprašaš novega sošolca, ali tudi on govori angleško. Mogoče se bosta lahko v tem začetnem obdobju pogovarjala v angleščini in mu boš lahko tudi kaj razložil glede šole in šolskih obveznosti.

Sošolcu seveda lahko tudi pomagaš pri učenju slovenskega jezika, tako da mu kaj pokažeš in poveš slovensko besedo. A zavedati se moramo, da je učenje tujega jezika dolgotrajen proces in sošolcu moramo dati dovolj časa za učenje novih besed. Če pa je tvoja zgodba podobna, če si se tudi ti v Slovenijo preselil iz druge države ali če so iz druge države prišli tvoji starši in morda govoriš enak materni jezik, kot tvoj novi sošolec, bo ta zelo vesel, če mu boš kakšne pomembne informacije o šoli prevedel ali mu poskušal kak del šolske snovi razložiti tudi v njegovem jeziku. Da se bo lažje znašel na začetku svoje nove poti. In da se bo na novi šoli počutil dobro. Potem bo tudi učenje slovenščine in vseh drugih predmetov lažje steklo. Hvala, ker rad pomagaš!

Avtorica:
Tjaša Mislej, multiplikatorka programa SIMS
OŠ Matije Čopa Kranj

***
Članek je pripravljen v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.