K uspešnemu vključevanju dijakov in dijakinj, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, prispeva več dejavnikov. Pomembno je, da mladi dobijo priložnost za učenje slovenščine v strnjeni obliki (npr. v obliki intenzivnega začetnega tečaja slovenščine) in da jim zaposleni na šoli nudijo podporo. Pri tem pa ne gre samo za podporo pri učenju posameznih predmetov ali prilagajanju učne snovi in ocenjevanja, temveč tudi za podporo pri vključevanju v različne šolske aktivnosti in vrstniške skupine, kjer lahko mladi priseljenci in priseljenke pridobivajo tudi druga znanja, veščine in krepijo svojo podporno mrežo. Na ta način so lahko tudi bolj uspešni pri pouku oziroma dosegajo boljši učni uspeh.

Pri tem pa lahko pomagajo tudi različne igre za učenje jezika, kot je npr. igra spomin, ki jo lahko pripravimo in izvajamo na različne načine.

Se sprašujete, kakšen je odgovor na vprašanje v naslovu tega prispevka?
Odgovor je Šola za storitvene dejavnosti, ki deluje v sklopu Šolskega centra Velenje. 🙂

Kot pravi ravnateljica, gospa Helena Zupanc, na šoli poudarjajo pomen partnerskega odnosa, ne samo med dijaki in dijakinjami priseljenci ter zaposlenimi na šoli, temveč tudi s starši oziroma družinami. S tem namenom organizirajo med drugim različne medkulturne dogodke, podpirajo pa tudi sistem vrstniškega tutorstva, kjer dijaki in dijakinje, ki so že dlje časa vključeni v šolo, pomagajo tistim mladim priseljencem, ki so vključeni na novo. Prvi pri tem krepijo socialne veščine in občutek odgovornosti, drugi pa se počutijo bolj dobrodošle, sprejete in se hitreje vključijo tudi v druge aktivnosti šole.

Na šoli je zaživela tudi trgovinica TREND butik, ki jo ob podpori mentorice Maše Kolšek vodijo dijakinje in dijaki. V njej imajo priložnost, da razvijajo prodajne veščine, ustvarjalnost in veščine šivanja ter aranžiranja, krepijo znanje slovenščine in se naučijo tudi poslovnega bontona. Za dobro založenost trgovine poleg dijakov in dijakinj skrbijo tudi prebivalci Velenja oziroma vsi, ki so pripravljeni oddati svoja rabljena oblačila in obutev. Letos so svoje izdelke predstavili recimo tudi na modni reviji v mestnem središču. Trend butik ponuja tudi možnost prakse za nekatere dijakinje in dijake priseljence, ki bi zaradi trenutnega slabšega znanja slovenščine morda težje dobili priložnost za opravljanje prakse v lokalnem okolju.

Več o trgovinici in o tem, kako lahko prispevati, si lahko preberete tukaj.

Za konec poudarimo še, kako pomembno je, da mladim damo ali jim pomagamo ustvarjati priložnosti, da delijo tudi svoje občutke in povedo svojo zgodbo. In da razumemo ter sprejmemo, da potrebujejo čas in veliko podpore, da se naučijo slovensko, vključijo in pokažejo, kdo so in kaj zmorejo.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Reportažo smo pripravili v sodelovanju s spletnim časopisom Časoris. Nastala je v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.