Za vsakega od nas je še kako pomembno, da imamo z ljudmi, s katerimi prihajamo v stik,

dobre medsebojne odnose, ki jih gradimo na spoštovanju in zaupanju.

Tudi pri vključevanju otrok in mladostnikov, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij in se vključujejo v vrtce in šole, moramo upoštevati, da je potrebno zagotavljati varno in spodbudno učno okolje, kjer se bodo taki odnosi lahko vzpostavili.

Strokovni delavci v vrtcih in šolah poskrbimo za dobro počutje vsakega otroka in mladostnika, skrb za socialno vključenost in začetno učenje slovenščine otrok priseljencev naj bosta medsebojno povezani in naj potekata vzajemno.

Otrokom namenimo čas, ki ga potrebujejo za spoznavanje novega, čas tišine, ko ne upajo govoriti, dajmo jim priložnosti, da znanje izkažejo na različne načine. Nepoznavanje jezika naj ne bo ovira in prepričanje, da otrok nečesa ne zna.

Dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih naj bodo usmerjene v priložnosti, da so otroci aktivni in da se počutijo del skupine, v kateri lahko sodelujejo in izrazijo svoja mnenja, pobude, izražajo različna čustva, sprašujejo. Ob tem lahko strokovni delavci odkrivamo otrokova šibka področja in krepimo otrokove talente.

Vzpodbujajo jih k vključitvi v interesne dejavnosti v šoli in izven. Slednja so lahko dobra izhodišča za to, da se jih lahko otrok oprime ob tem, ko se vključuje v okolje, uči novega in vzpostavlja stike z vrstniki.

Za strokovne delavce so tovrstna spoznanja, ugotovitve in usmeritve podlaga pri načrtovanju individualnega načrta aktivnosti za otroke v vrtcih in osnovnih šolah ter osebnega izobraževalnega načrta za dijake v srednjih šolah. Ob pogovoru, ki ga opravimo z otrokom ali mladostnikom in njegovimi starši slišimo njihovo »zgodbo« in vzpostavimo prvi stik, ki je izrednega pomena v procesu začetnega vključevanja in otrokovega nadaljnjega razvoja.

Pomembno je, da jim dajemo priložnosti, da lahko govorijo v maternem jeziku, iščejo podobnosti med različnimi jeziki in kulturami z vrstniki, kar jim daje možnosti sodelovanja, povezovanja in navezovanja stikov.

Avtorica

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, zaposlena na Osnovni šoli Koper

Članek je pripravljen v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.