Veseli nas, da so se 1. modula usposabljanja »Prakse uspešnega vključevanja otrok priseljencev v vrtcu«, ki je 29. in 30. 6. 2020 potekalo v Portorožu,  udeležile strokovne delavke osmih vrtcev, v katerih bodo v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja načrtovale, izvajale, spremljale in ovrednotile različne dejavnosti za uspešno vključevanje predšolskih otrok priseljencev ter njihovih družin.

V okviru 1. modula smo obnovili zavedanje, da imajo vrtci v družbi pomembno vlogo, saj povezujejo tako izobraževalni, kot tudi zdravstveni in socialni sistem. Pogovarjali smo se o tem, kako vrtec lahko pripomore pri razvijanju medkulturnih kompetenc, na kakšen način lahko v njem gradimo vključujoče okolje in kako lahko otrokom priseljencem pomagamo krepiti jezikovne ter sporazumevalne zmožnosti. Udeleženke so se seznanile s predlogom dopolnitev Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje ter z oblikovanjem individualnega načrta aktivnosti, ki je podlaga za načrtovanje in spremljanje napredka otrok. Ob koncu 1. modula so razmislile še o vsebinskih sklopih in dejavnostih, ki bi jih bilo potrebno krepiti v njihovih vrtcih ter začele izdelovati načrt. Tega bodo do jeseni še izpopolnile in nato v svojih vrtcih postopoma razvijale aktivnosti, ki bodo pripomogle k uspešnejšemu vključevanju otrok in njihovih družin.

Udeleženkam se zahvaljujemo za angažiranost, delitev dobrih praks, igrivost in ustvarjalnost, ki so jih izrazile tekom našega dvodnevnega druženja. Z veseljem pričakujemo ponovno srečanje na 2. modulu usposabljanja, ki bo predvidoma potekalo konec avgusta 2020.

Kot dokaz igrivosti in ustvarjalnosti udeleženk (če nam morda prej še niste verjeli na besedo ?), pa z vami delimo še nekaj kratkih zgodbic, ki so nastale ob pogledu na fotografijo umetnika Toma Kieferja, na kateri so vezalke, ki so jih priseljenci izgubili ob selitvi.