Gradiva posveta, 19. 9. 2016

Predstavitev projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Predstavitev projekta “Le z drugimi smo”

Dr. Tone Meden – Medkulturnost kot izziv za sodelovanje med šolo in starši

Matjaž Kek – 10 božjih zapovedi in enajsta teza o piarovcih

 

Gradiva Modula 1 – “Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji” (19. – 21. 9. 2016)

Senija Smajlagic, Mojca Jelen – Program „Za dijake priseljence v novem okolju“ in priprava pedagoške pogodbe

Sanja Antolič – Vključevanje dijakov priseljencev

Sanja Antolič – Šola za mame

Patrizia Rupnik – Priprava e-IP je proces in sodelovanje otroka, starša in učitelja

Nevija Muženič – Medkulturne delavnice in nadaljevalni tečaj slovenščine

Mojca Rebec Marinković – Didaktični pristopi ob prvih korakih v slovenski šoli

Mojca Rebec Marinković – Didaktična igra kot srce učenja – učenje SLO J2 preko igre

Mojca Jelen Madruša – Zakonske podlage in priprava e-IP ter spremljanje napredka učenca priseljenca

Mojca Jelen Madruša – Vključevanje učencev priseljencev v uvajalnici in nadaljevalnici

Mojca Jelen Madruša – Didaktično-metodične prilagoditve pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja

Dr. Marijanca Ajša Vižintin – Predsodki do priseljencev in beguncev: uporaba književnih besedil

Dr. Vanja Kiswarday – Izgrajevanje rezilientnosti pri učiteljih za osebno krepitev in boljšo zmožnost oblikovanja inkluzivnega okolja

Dr. Barbara Baloh – Spodbudno učno okolje in didaktična igra

Bojana Resanović – Tečaj za starše