Bojana Breznikar, Značilnosti in izzivi všolanja priseljencev izvenevropskih držav v osnovno šolo

Franci Zlatar, Doživljanja beguncev v Sloveniji

Franci Zlatar, Terminologija, pravni okvir in pravice migrantov

Tatjana Kociper, Pedagoško in svetovalno delo z učenci priseljenci – otroci in mladostniki brez spremstva

Tjaša Paternost, Naš ključ vključevanja mladostnikov brez spremstva v novo okolje