Andreja Longer – Tutorstvo kot oblika pomoči za lažjo integracijo učencev priseljencev

Dr. Barbara Baloh – Jezikovne dejavnosti v vrtcu in vključevanje otrok priseljencev

Ester Derganc – Jezikovne dejavnosti v vrtcu in vključevanje otrok priseljencev

Ivana Čančar – Medkulturnost in vključevanje priseljenih učencev

Dr. Marijanca Ajša Vižintin – Analiza nesprejemanja prišlekov v književnih besedilih

Dr. Marijanca Ajša Vižintin – Vključevanje večjezične mladinske književnosti

Mag. Mateja Štirn – Stiske in čustvene potrebe otrok ter krepitev prožnosti